Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V.

Identifikavimo numeris Registre: 37014732071-43
Registracijos data: 28/07/2009 10:22:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/04/2015 15:17:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/04/2015 15:17:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 16/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e. V.

VdL

e. V.

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Mainzer Landstraße, 55
60329 Frankfurt
VOKIETIJA

(+4969) 25561701

    Teisiškai atsakingas asmuo

Dietmar Dr. Eichstädt

Hauptgeschäftsführer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Dietmar Dr. Eichstädt

Hauptgeschäftsführer

    Tikslai ir uždaviniai

Der VdL bezweckt unter Ausschluss jedes wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs die Wahrnehmung und Förderung der allgemeinen, ideellen und gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der Lack- und Druckfarbenindustrie.

  • Europos
  • pasaulinio
  • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU-Initiativen, EU-Strategien und EU-Rechtssetzungsvorhaben

Veranstaltungen, Veröffentlichungen


 

Non

Non

Non

Non

Non

Verbraucherschutz
Umweltschutz
Arbeitssicherheit
Gesundheitsschutz
Chemikalienrecht
Produktsicherheit
Nanotechnologie
Nachhaltigkeit

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 6  

6

3

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Dietmar EICHSTAEDT 08/07/2015 06/07/2016

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Klimato politika
  • Maisto sauga
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Vartotojai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Verband der Chemischen Industrie e. V. (VCI)
European Council of Paint, Printing Ink and Artists' Colours Industry (CEPE)

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.