Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS

Identifikavimo numeris Registre: 36820998995-30
Registracijos data: 12.6.15 11.45.11

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.7 19.01.56
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.7 19.01.56


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS
Akronimas: REN
Teisinis statusas: sociedade anónima
Svetainė: http://www.ren.pt

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Įmonės ir įmonių grupės

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: EMÍLIO RUI VILAR
Pareigos: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jamila Madeira
Pareigos: Directora do GABINETE PARA A AGENDA EUROPEIA DE ENERGIA

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: AVENIDA DOS ESTADOS UNIDOS  55
1749-061 LISBOA
PORTUGALIJA
Telefono numeris: (+351) 210013500
Faksas: (+351) 210013398
Papildoma kontaktinė informacija: GABINETE PARA A AGENDA EUROPEIA DE ENERGIA

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: A REN TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ELECTRICIDADE E GAS NATURAL, AO MENOR CUSTO, SATISFAZENDO CRITÉRIOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA, MANTENDO O EQUILIBRIO ENTRE A OFERTA E A PROCURA EM TEMPO REAL, ASSEGURANDO OS INTERESSES LEGITIMOS DOS INTERVENIENTES NO MERCADO E CONJUGANDO MISSÕES DE OPERADOR DO SISTEMA E DE OPERADOR DE REDE QUE LHE ESTÃO COMETIDAS.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija: ESTE É O NÚMERO DE PESSOAS AFETAS A TEMPO INTEIRO AO TRABALHO DIRETO DAS QUESTÕES EUROPEIAS. SALVAGUARDA-SE, NO ENTANTO, O ACOMPANHAMENTO DETALHADO EFECTUADO POR OUTRAS ÁREAS DA REN QUANTO A ASSUNTOS MAIS ESPECIFICOS.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


A REN PROMOVEU UM ACOMPANHAMENTO PARTICULAR A:
DIRECTIVA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;
REGULAMENTO PARA A INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DO MERCADO ENERGÉTICO;
PACOTE PARA AS INFRAESTRUTURAS ENERGÉTICAS EUROPEIAS; ORÇAMENTO PLURIANUAL DA UE 2014-2020;
CEF - CONNECTING EUROPEAN FACILITY;
ENERGY TECNOLOGIES & INNOVATION;
GREEN PAPER 2030;
LONG TERM FINANCING EU ECONOMY;
HORIZON 2020 - MAKING THE INTERNAL MARKET WORK;
ENERGY BRIDGE 2025.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Išorės santykiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
A REN É MEMBRO DAS ENTSO-E, ENTSO-G, GIE, GTE, GSE, GLE, GTBI, EURELECTRIC, MARCOGAZ, EASEEGAS, BEM COMO DOS FRIENDS OF SUPERGRID, MED-TSO, MEDELEC E MEDGRID.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 3 455 000 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.