Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Telecom Italia

Identitātes numurs Reģistrā: 36682861898-97
Reģistrācijas datums: 24/06/2009 19:44:38

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 29/04/2015 13:12:15
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 29/04/2015 13:12:15
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 29/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Telecom Italia

Società per Azioni

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

rue de la Loi, 23
Bruxelles 1040
BEĻĢIJA

(+0032) 2 2820650

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Luigi Gambardella

Vice President - Relations with the International Institutions

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Luigi  Gambardella

Vice President - Relations with the International Institutions

    Mērķi un uzdevumi

Telecom Italia offers infrastructures and technological platforms on which voice and data become advanced telecommunications services and leading-edge ICT solutions and tools for development for the Group itself and for the entire nation.
Telecom Italia, TIM, Virgilio, MTV Italia, Olivetti are the Group’s main brands; they are well-known by consumers and are a guarantee of reliability and competence.
Being close to customers and technological innovation are the hallmarks of the Group, characterized by a streamlined organization that focuses on the quality of service, simple offers, attention to contact with customers and constant research activities in TILab laboratories.all this is also backed up by considerable investments in infrastructures: in 2009 alone, €3.5 billion were dedicated to network and IT platforms.
Our goal is customer satisfaction and loyalty in our reference countries: Italy and Brazil.
Telecom Italia’s domestic leadership - 16.1 million retail network connections, 7 million retail broadband accesses, 30.8 million mobile lines – is the result of an all-round telecommunications offer that is transforming traditional communication into the new digital communication: ubiquity, interactivity, a dynamic, participative dimension that today is available to all, through fixed and mobile lines, through the use of a wide range of devices: from mobile phones to telephones, from PCs to TVs, to smartphones and recent tablet computers or TV set-top decoders. The gateway to this new reality is provided by the availability of broadband, which Telecom Italia presently provides on 96.5 % of Italy’s territory through ADSL, and mobile broadband, whose users through TIM number 4.6 million.
For Italy’s wide entrepreneurial sector, from professionals to craftsmen, from small and medium businesses to major companies and the public sector, Telecom Italia can provide through and tailored solutions: a portfolio that, starting with convergent fixed-mobile toll plans, IP communication, high-speed connectivity, comprises a wide set of applications: data management and storage, security, video surveillance and management of power consumption. These offers are complemented by specialized solutions for specific sectors such as banking, healthcare and insurance.
In Brazil, a market with a great potential for growth, TIM Brasil confirms itself as one of the major players, with 41.1 million mobile lines and a 23.6% market share that is the country’s second largest by revenues. On the strength of its positioning as a mobile operator focused on innovation and quality of service, TIM Brasil can make the best use of the opportunities arising from the replacement of fixed lined by mobile ones, also leveraging the most innovative mobile handsets, as its leadership in 3G iPhone sales proves.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Digital single market, telecom single market, privacy, data protection, antitrust policies, state aid, media policies


 

Information Society and regulated markets

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 4  

4

4

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Luigi Gambardella 12/07/2014 10/07/2015
Lucia Maddalena Scoca 20/01/2015 15/01/2016
Sara Ghazanfari 28/05/2015 26/05/2016
Anna Giorgia Bruno 28/05/2015 26/05/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)
European Internet Foundation (EIF)
Mercosur European Union Business Forum (MEBF)
GSM Europe
European American Business Council (EABC)
Buisness Europe

    Finansiālie dati

05/2011  -  05/2012

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.