Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Telecom Italia

Tunnistenumero rekisterissä: 36682861898-97
Rekisteröintipäivä: 24.6.2009 19:44:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 11.6.2014 14:21:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 11.6.2014 14:21:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Telecom Italia
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Società per Azioni
Internet-osoite: http://www.telecomitalia.it

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Luigi Gambardella
Tehtävä organisaatiossa: Vice President - Relations with the International Institutions

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Luigi  Gambardella
Tehtävä organisaatiossa: Vice President - Relations with the International Institutions

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue de la Loi  23
1040 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+0032) 2 2820650
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Telecom Italia offers infrastructures and technological platforms on which voice and data become advanced telecommunications services and leading-edge ICT solutions and tools for development for the Group itself and for the entire nation.
Telecom Italia, TIM, Virgilio, MTV Italia, Olivetti are the Group’s main brands; they are well-known by consumers and are a guarantee of reliability and competence.
Being close to customers and technological innovation are the hallmarks of the Group, characterized by a streamlined organization that focuses on the quality of service, simple offers, attention to contact with customers and constant research activities in TILab laboratories.all this is also backed up by considerable investments in infrastructures: in 2009 alone, €3.5 billion were dedicated to network and IT platforms.
Our goal is customer satisfaction and loyalty in our reference countries: Italy and Brazil.
Telecom Italia’s domestic leadership - 16.1 million retail network connections, 7 million retail broadband accesses, 30.8 million mobile lines – is the result of an all-round telecommunications offer that is transforming traditional communication into the new digital communication: ubiquity, interactivity, a dynamic, participative dimension that today is available to all, through fixed and mobile lines, through the use of a wide range of devices: from mobile phones to telephones, from PCs to TVs, to smartphones and recent tablet computers or TV set-top decoders. The gateway to this new reality is provided by the availability of broadband, which Telecom Italia presently provides on 96.5 % of Italy’s territory through ADSL, and mobile broadband, whose users through TIM number 4.6 million.
For Italy’s wide entrepreneurial sector, from professionals to craftsmen, from small and medium businesses to major companies and the public sector, Telecom Italia can provide through and tailored solutions: a portfolio that, starting with convergent fixed-mobile toll plans, IP communication, high-speed connectivity, comprises a wide set of applications: data management and storage, security, video surveillance and management of power consumption. These offers are complemented by specialized solutions for specific sectors such as banking, healthcare and insurance.
In Brazil, a market with a great potential for growth, TIM Brasil confirms itself as one of the major players, with 41.1 million mobile lines and a 23.6% market share that is the country’s second largest by revenues. On the strength of its positioning as a mobile operator focused on innovation and quality of service, TIM Brasil can make the best use of the opportunities arising from the replacement of fixed lined by mobile ones, also leveraging the most innovative mobile handsets, as its leadership in 3G iPhone sales proves.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Michele Bellavite 28.6.2014 26.6.2015
Anna Giorgia Bruno 29.11.2014 27.5.2015
Luigi Gambardella 12.7.2014 10.7.2015
Sara Ghazanfari 5.11.2014 30.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Information Society and regulated markets

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)
European Internet Foundation (EIF)
Mercosur European Union Business Forum (MEBF)
GSM Europe
European American Business Council (EABC)
Buisness Europe

Rahoitustiedot

Tilikausi: 05/2011 - 05/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 450000  € - < 500000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.