Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

Identifikačné číslo v Registri: 36638692617-71
Dátum registrácie: 13/11/2009 14:20:34

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/03/2015 18:17:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/03/2015 18:17:09
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

OATA

UK Company limited by guarantee

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Wessex House, 40, Station Road
BA13 3JN Westbury, Wiltshire
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+1373) 301352

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Keith Davenport

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Keith Davenport

Chief Executive

    Ciele a poslanie

To promote and protect the interests of those engaged in the trade in ornamental aquatic organisms and ancillary dry goods (aquariums, pond liners etc).

While our membership is purely UK based we represent their interests globally taking part in meetings of CBD, CITES and the OIE.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Invasive Species, Aquatic Animal Health, Wildlife Trade


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Anything that can impact our members activities includsing but not limited to fish health, welfare, invasive species, endangered species, + legislation affect electrical goods, veterinary medicines, biocides wtc

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Rybolov a akvakultúra
  • Spotrebitelia

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

European Pet Organsation - EPO
Propets

    Finančné údaje

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Our accounts are available from Companies House in the UK.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.