Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

Tunnusnumber registris: 36638692617-71
Registreerimise kuupäev: 13/11/2009 14:20:34

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/03/2015 18:17:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/03/2015 18:17:09
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

OATA

UK Company limited by guarantee

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Wessex House, 40, Station Road
BA13 3JN Westbury, Wiltshire
ÜHENDKUNINGRIIK

(+1373) 301352

    Juriidiliselt vastutav isik

Keith Davenport

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Keith Davenport

Chief Executive

    Eesmärgid ja ülesanded

To promote and protect the interests of those engaged in the trade in ornamental aquatic organisms and ancillary dry goods (aquariums, pond liners etc).

While our membership is purely UK based we represent their interests globally taking part in meetings of CBD, CITES and the OIE.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Invasive Species, Aquatic Animal Health, Wildlife Trade


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Anything that can impact our members activities includsing but not limited to fish health, welfare, invasive species, endangered species, + legislation affect electrical goods, veterinary medicines, biocides wtc

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kalandus ja akvakultuur
  • Tarbijad

    Liikmed ja liikmesus

European Pet Organsation - EPO
Propets

    Finantsandmed

04/2013  -  04/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Our accounts are available from Companies House in the UK.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.