Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

Tunnusnumber registris: 36638692617-71
Registreerimise kuupäev: 13.11.09 14:20:34

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.10.13 11:13:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.10.13 11:13:35


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.
Akronüüm: OATA
Õiguslik vorm: UK Company limited by guarantee
Veebisait: http://www.ornamentalfish.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Keith Davenport
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Keith Davenport
Ametikoht: Chief Executive

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 40 Wessex House, 40, Station Road 
BA13 3JN Westbury, Wiltshire
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+1373) 301352
Faks: (+1373) 301236
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To promote and protect the interests of those engaged in the trade in ornamental aquatic organisms and ancillary dry goods (aquariums, pond liners etc).

While our membership is purely UK based we represent their interests globally taking part in meetings of CBD, CITES and the OIE.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Anything that can impact our members activities includsing but not limited to fish health, welfare, invasive species, endangered species, + legislation affect electrical goods, veterinary medicines, biocides wtc

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Pet Organsation - EPO

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Our accounts are available from Companies House in the UK.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.