Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst
  • Vælg høj kontrast
  • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.

Identifikationsnummer i registret: 36638692617-71
Registreringsdato: 13-11-09 14:20:34

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 17-10-14 09:34:19
Seneste årlige opdatering 17-10-14 09:34:19


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Ornamental Aquatic Trade Association Ltd.
Forkortelse: OATA
Retlig form: UK Company limited by guarantee
Websted: http://www.ornamentalfish.org

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Keith Davenport
Stilling: Chief Executive

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Keith Davenport
Stilling: Chief Executive

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Wessex House, 40, Station Road  40
BA13 3JN Westbury, Wiltshire
FORENEDE KONGERIGE, DET
Telefonnr.: (+1373) 301352
Faxnummer: (+1373) 301236
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: To promote and protect the interests of those engaged in the trade in ornamental aquatic organisms and ancillary dry goods (aquariums, pond liners etc).

While our membership is purely UK based we represent their interests globally taking part in meetings of CBD, CITES and the OIE.
Organisationen har interesser på:
  • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Anything that can impact our members activities includsing but not limited to fish health, welfare, invasive species, endangered species, + legislation affect electrical goods, veterinary medicines, biocides wtc

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
  • Fiskeri og akvakultur
  • Forbrugere

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
European Pet Organsation - EPO

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 04/2012 - 03/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:

Our accounts are available from Companies House in the UK.

Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.