Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

ÖBB-Holding AG

Identitātes numurs Reģistrā: 36636102190-34
Reģistrācijas datums: 09.27.8 18:38:48

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.25.8 17:21:45
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.25.8 17:21:45


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: ÖBB-Holding AG
Akronīms: ÖBB
Juridiskais statuss: Aktiengesellschaft
Tīmekļa vietne: http://www.oebb.at/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Christian Kern
Amats Vorstandsvorsitzender

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Irina Michalowitz
Amats Teamleiterin European and International Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Wienerbergstraße  11
Wien 1100
AUSTRIJA
Tālruņa numurs: (+43) 1 93000 0
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: Leiterin des ÖBB-Verbindungsbüros Brüssel
Irina Michalowitz
Avenue des Arts 53
1000 Brüssel
Belgien
Telefon: +32 2 2130 827
irina.michalowitz@oebb.at

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Mit rd. 39.000 MitarbeiterInnen (inkl. Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,3 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Im Jahr 2012 wurden von den ÖBB 464 Mio. Fahrgäste und 113 Mio. Tonnen Güter transportiert. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Victor Vaugoin 14.30.7 15.28.7

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Revision des ersten Eisenbahnpakets
- Zusammenarbeit mit der ERA bei technischer Standardisierung, Interoperabilität und Sicherheitsthemen
- TEN-T Revision
- Shift2Rail
- Open Data/ Ticketing
- 4. Eisenbahnpaket

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
unter anderem in: CER, UIRR, UIC, CIT/CIV, RNE, Rail Forum Europe, Florence School of Regulation

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 100000  € un < 150000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 34 300 000 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Summe 2013 an ÖBB ausbezahlt: Rund 34,3 MEUR davon:

-Rund 638.000 EUR an die Express-Interfracht GmbH aus dem ERP-Fonds als Zuschuss für ein Projekt gem. Programm für die Förderung des kombinierten Güterverkehrs Strasse-Schiene-Fracht des BMVIT

- Rund 135.000 EUR ausbezahlt an die ÖBB-PV-AG im Rahmen des MICOTRA-Projekts; ausbezahlt durch EAGFL.

- Rund 360.000 EUR für CSAD-Autobusy für die Anschaffung neuer Linienebusse. Zugesagt öFFG, ausbezahlt durch EFRE.

-Rund 300.000 EUR für die Rekonstruktion die Busbahnhofe Vimperk, Pisek. Zugesagt EU-KOM/ INEA, ausbezahlt durch EFRE

-Rund 7.000 EUR an die Rail Cargo Hungary im Rahmen des Egészségfejlesztő programok a Rail Cargo Hungaria Zrt. Munkavállalói számára; ausbezahlt durch EAGFL.

-Rund 47.000 EUR an die ÖBB-Postbus-GmbH für das Projekt GreMo Pannonia.Zusage durch das Amt d. bgl. Landesregierung; ausbezahlt durch EFRE.

-Rund 32 MEUR für Infrastrukturprojekte/ TEN-T an ÖBB-Infra-AG. Zugesagt und genehmigt durch EU-KOM/ INEA-

-Rund 30.000 an die ÖBB-Infra-AG für F&E im Rahmen des 7. RP für F&E; Zugesagt und ausbezahlt von der Europäischen Kommission.

- Rund 773.000 EUR an die TS Hungaria Kft. im Rahmen des Projektes GOP-1.3.1.-11/A-2011-0143. Zugesagt und ausbezahlt durch NFÜ-GOP (uniós fejlesztés).

-Rund 22.000 EUR an die TS Hungaria Kft. im Rahmen des Projektes TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0415 zugesagt und ausbezahlt durch NFÜ-TAMOP.

- Rund 57.000 EUR an die RCA-AG im Rahmen des FFG "Multimodale Schüttgut und Palettenbehälter"-Projekets. Aubezahlt durch EAGFL.Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.