Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

Identifikačné číslo v Registri: 36576556470-62
Dátum registrácie: 24/08/2011 14:09:04

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/04/2015 11:10:48
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/04/2015 11:10:48
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

BDO

Belgian limited liability company (i.e. BVBA), the entity coordinating service provision within the international BDO network

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

The Corporate Village, Elsinore Building
Leonardo Da Vincilaan 9 - 5/F
1935 Zaventem
BELGICKO

(+32) 27780130

BDO - EU Representation Office
Rue d'Arlon 25
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 27780130

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Martin Van Roekel

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Noel Clehane

Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

    Ciele a poslanie

To organise, support, coordinate and represent the Member Firms of the BDO international network and to represent their interests to policy makers.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU Audit Legislation, Legislation in the area of Accounting, Corporate Governance, Taxation, Capital Markets Union and other issues impacting BDO Member Firms.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

The Kangaroo Group

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

Regulatory Contact Partners from the BDO offices across Europe might occasionally (less than 10%) be involved in BDO interest representation to the European Commission and the European Parliament.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Noel CLEHANE 11/09/2014 09/09/2015

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Podniky
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

The BDO network is a member of the European Contact Group, a group of the six largest audit and accounting networks in Europe.

It is also a member of the Transatlantic Business Council, the American Chamber of Commerce to the European Union and the European Services Forum.

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Brussels Worldwide Services bvba (BWS bvba) does not tender for procurement contracts or apply for grant support from EU institutions.

Individual BDO Member Firms may do so in their own name. This registration only takes account of the lobbying and representation expenditure and income of BWS bvba.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.