Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

Identifikačné číslo v Registri: 36576556470-62
Dátum registrácie: 24.8.2011 14:09:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 27.8.2014 11:22:12
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.8.2014 14:47:32


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BDO/Brussels Worldwide Services BVBA
Skratka: BDO
Právna forma: Company
Internetová stránka: http://www.bdointernational.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Noel Clehane
Funkcia: Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Noel Clehane
Funkcia: Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Boulevard de la Woluwe  60
P. O. BOX: -
B-1200 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 27780130
Fax: (+32) 27780143
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To organise, support, coordinate and represent the Member Firms of the BDO international network and to represent their interests to policy makers.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jana Repelova 11.9.2014 19.2.2015
Noel Clehane 11.9.2014 9.9.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Submissions and representations in relation to the Commission Green Papers on corporate governance, audit policy and corporate governance in financial institutions.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
The BDO network is a member of the European Contact Group, a group of the six largest audit and accounting networks in Europe.

It is also a member of the Transatlantic Business Council, the European Centre for Public Affairs and the European Services Forum.

Finančné údaje

Účtovný rok: 12/2012 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Brussels Worldwide Services bvba (BWS bvba) does not tender for procurement contracts or apply for grant support from EU institutions. Individual BDO Member Firms may do so in their own name. This registration only takes account of the the lobbying and representation expenditure and income of BWS bvba.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.