Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

Tunnusnumber registris: 36576556470-62
Registreerimise kuupäev: 24/08/2011 14:09:04

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 23/04/2015 11:10:48
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23/04/2015 11:10:48
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 23/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

BDO

Belgian limited liability company (i.e. BVBA), the entity coordinating service provision within the international BDO network

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

The Corporate Village, Elsinore Building
Leonardo Da Vincilaan 9 - 5/F
1935 Zaventem
BELGIA

(+32) 27780130

BDO - EU Representation Office
Rue d'Arlon 25
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 27780130

    Juriidiliselt vastutav isik

Martin Van Roekel

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Noel Clehane

Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

To organise, support, coordinate and represent the Member Firms of the BDO international network and to represent their interests to policy makers.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU Audit Legislation, Legislation in the area of Accounting, Corporate Governance, Taxation, Capital Markets Union and other issues impacting BDO Member Firms.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

The Kangaroo Group

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

Regulatory Contact Partners from the BDO offices across Europe might occasionally (less than 10%) be involved in BDO interest representation to the European Commission and the European Parliament.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Noel CLEHANE 11/09/2015 09/09/2016
Jana REPELOVA 11/09/2015 09/09/2016

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Kaubandus
  • Konkurents
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Siseturg

    Liikmed ja liikmesus

The BDO network is a member of the European Contact Group, a group of the six largest audit and accounting networks in Europe.

It is also a member of the Transatlantic Business Council, the American Chamber of Commerce to the European Union and the European Services Forum.

    Finantsandmed

07/2013  -  06/2014

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Brussels Worldwide Services bvba (BWS bvba) does not tender for procurement contracts or apply for grant support from EU institutions.

Individual BDO Member Firms may do so in their own name. This registration only takes account of the lobbying and representation expenditure and income of BWS bvba.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.