Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

BDO/Brussels Worldwide Services BVBA

Tunnusnumber registris: 36576556470-62
Registreerimise kuupäev: 24.08.11 14:09:04

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 29.07.13 13:31:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29.07.13 13:31:04


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: BDO/Brussels Worldwide Services BVBA
Akronüüm: BDO
Õiguslik vorm: Company
Veebisait: http://www.bdointernational.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Noel Clehane
Ametikoht: Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Noel Clehane
Ametikoht: Global Head of Regulatory & Public Policy Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 60 Boulevard de la Woluwe 
Postkast: -
B-1200 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27780130
Faks: (+32) 27780143
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: To organise, support, coordinate and represent the Member Firms of the BDO international network and to represent their interests to policy makers.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Submissions and representations in relation to the Commission Green Papers on corporate governance, audit policy and corporate governance in financial institutions.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toll

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The BDO network is a member of the European Contact Group, a group of the six largest audit and accounting networks in Europe.

It is also a member of the Transatlantic Business Council, the European Centre for Public Affairs and the European Services Forum.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 12/2011 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Brussels Worldwide Services bvba (BWS bvba) does not tender for procurement contracts or apply for grant support from EU institutions. Individual BDO Member Firms may do so in their own name. This registration only takes account of the the lobbying and representation expenditure and income of BWS bvba.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.