Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

Идентификационен номер в Регистъра: 36529354479-57
Дата на регистрация: 10-11-5 11:07:23

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-9 9:38:37
Последната годишна актуализация е извършена на 14-10-9 9:38:37


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
Инициали: GESAC
Правен статут: GEIE
Уебсайт: http://www.gesac.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Véronique Desbrosses
Длъжност: Directeur Général

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Alexia Pickard
Длъжност: Consultant

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Montoyer  23
1000 Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+322) 511 44 54
Факс: (+322) 514 56 62
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Créé en décembre 1990, le GESAC regroupe 34 des plus importantes sociétés d'auteurs de l'Union Européenne, de Norvège, de Suisse et d'Islande.

A ce titre, le GESAC représente près de 500.000 auteurs ou ayants droit d'auteurs dans les domaines de la musique, des arts graphiques et plastiques, des oeuvres littéraires et dramatiques et de l'audiovisuel ainsi que des éditeurs de musique.
Le Groupement a pour objet, notamment à l'égard des institutions de l'Union Européenne, le soutien et le développement des activités juridiques, économiques et culturelles de ses membres.

Dans le cadre de la construction européenne, le GESAC oeuvre en faveur d'une protection efficace et au plus haut niveau du droit d'auteur.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Alexia PICKARD 14-9-13 15-9-11
Véronique DESBROSSES 14-9-13 15-9-11
BURAK OZGEN 14-9-13 15-9-11
Aurelia LEEUW 14-9-11 15-9-9
MARTINE REZZI 14-9-13 15-9-11

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lobbying en matière de droit d'auteur et gestion collective

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Правосъдие и основните права
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 800000  € и < 900000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.