Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Conféderation Européenne des Propriétaires Forestiers

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 3647455667-08
Data Reġistrazzjoni: 24/11/2008 16:43:31

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/10/2014 14:23:57
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/10/2014 14:23:57


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Conféderation Européenne des Propriétaires Forestiers
Akronimu: CEPF
Statut legali: ASBL
Websajt: http://www.cepf-eu.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dr. Requardt Aljoscha
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Aljoscha Dr. Requardt
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 66 Rue du Luxembourg 
Kaxxa Postali: not applicable
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 022392300
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Confederation of European Forest Owners (CEPF) is the umbrella association of national forest owner organizations in the Europe. It works as the representative of family forestry in Europe, by promoting the values of sustainable forest management, private property ownership and the economic viability of the forest holding.

CEPF's mission is to assist and strengthen an economically viable, socially beneficial, culturally valuable and ecologically responsible sustainable management of private forests.

CEPF serves the interests of the approximately 16 million forest owners. They are private individuals and families who take care of about 60% of the forest area within Europe.
These forests pass from one generation to the next through inheritance. The forests are not only inherited from our parents, they are on loan from our children.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Clemens von Doderer 17/10/2014 15/10/2015
Eveliina POKELA 17/10/2014 15/10/2015
Aljoscha Requardt 17/10/2014 15/10/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The CEPF activities aim at fostering reliable political framework conditions and strengthening national forest owners’ organizations capacities in order to maintain and enhance an economically viable, socially beneficial, culturally valuable and ecologically responsible sustainable forest management.

The individual forest owners are part of social networks from semi-rural to remote rural areas to which Community policies may be not easily communicated. CEPF acts on emerging issues, making expert and constructive contributions on behalf of the forest owners. In this sense, CEPF has a bridge building role, enabling family forest owners from the local level to voice their concerns and transfer their knowledge to be available at the European level.

CEPF represents the interests of these forest owners through active participation in, monitoring of and working with the institutions of the European Union and other international initiatives.

CEPF has a active role in the EU Advisory Group on Forestry and Cork. The Advisory Group includes representatives of European forest owner organisations (public and private), forest-based industries, environmental NGOs, forest trade unions, traders and consumer groups. It has 49 members, off which CEPF holds 9 seats.

CEPF has an observer status in leading processes and organizations which shape forestry and forest policy in Europe and worldwide.

ECOSOC - United Nations Economic and Social Council
UNFF - United Nations Forum on Forests
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
FAO - COFO Food and Agricultural Organisation – Committee on Forestry
FOREST EUROPE - Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Since 1996, CEPF is a member of the European Forest Institute (EFI), which mission is to carry out, strengthen, and mobilise forest research and expertise aimed at addressing policy-relevant needs with regard to forests and their governance in Europe.

CEPF is a member of the International Family Forestry Alliance - IFFA a worldwide organization, which represents more than 25 million forest owners. Since 2010, CEPF hosts the IFFA Secretariat.

Since 2011 CEPF is also a member of IUCN, International Union for Conservation of Nature which is the world’s largest global environmental network with more than 1 000 governmentand NGO member organisations, and almost 11 000 volunteer scientists in more than 160 countries.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
  • Ambjent
  • Enerġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 10/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 350000  € et < 400000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.