Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Conféderation Européenne des Propriétaires Forestiers

Αριθμός μητρώου: 3647455667-08
ημερομηνία της εγγραφής: 24/11/2008 4:43:31 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 28/10/2013 2:16:49 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/10/2013 2:16:49 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Conféderation Européenne des Propriétaires Forestiers
Ακρωνύμιο: CEPF
Νομικό καθεστώς: ASBL
Δικτυακός τόπος: http://www.cepf-eu.org

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Requardt Aljoscha
Θέση: Secretary General

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Aljoscha Dr. Requardt
Θέση: Secretary General

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 66 Rue du Luxembourg 
Ταχυδρομική θυρίδα: not applicable
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 022392300
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Confederation of European Forest Owners (CEPF) is the umbrella association of national forest owner organizations in the Europe. It works as the representative of family forestry in Europe, by promoting the values of sustainable forest management, private property ownership and the economic viability of the forest holding.

CEPF's mission is to assist and strengthen an economically viable, socially beneficial, culturally valuable and ecologically responsible sustainable management of private forests.

CEPF serves the interests of the approximately 16 million forest owners. They are private individuals and families who take care of about 60% of the forest area within Europe.
These forests pass from one generation to the next through inheritance. The forests are not only inherited from our parents, they are on loan from our children.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Eveliina Varis 3/10/2013 1/10/2014
Tatu Liimatainen 16/11/2013 14/11/2014
Aljoscha Requardt 3/10/2013 1/10/2014
Clemens von Doderer 3/10/2013 1/10/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The CEPF activities aim at fostering reliable political framework conditions and strengthening national forest owners’ organizations capacities in order to maintain and enhance an economically viable, socially beneficial, culturally valuable and ecologically responsible sustainable forest management.

The individual forest owners are part of social networks from semi-rural to remote rural areas to which Community policies may be not easily communicated. CEPF acts on emerging issues, making expert and constructive contributions on behalf of the forest owners. In this sense, CEPF has a bridge building role, enabling family forest owners from the local level to voice their concerns and transfer their knowledge to be available at the European level.

CEPF represents the interests of these forest owners through active participation in, monitoring of and working with the institutions of the European Union and other international initiatives.

CEPF has a active role in the EU Advisory Group on Forestry and Cork. The Advisory Group includes representatives of European forest owner organisations (public and private), forest-based industries, environmental NGOs, forest trade unions, traders and consumer groups. It has 49 members, off which CEPF holds 9 seats.

CEPF has an observer status in leading processes and organizations which shape forestry and forest policy in Europe and worldwide.

ECOSOC - United Nations Economic and Social Council
UNFF - United Nations Forum on Forests
UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
FAO - COFO Food and Agricultural Organisation – Committee on Forestry
FOREST EUROPE - Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Since 1996, CEPF is a member of the European Forest Institute (EFI), which mission is to carry out, strengthen, and mobilise forest research and expertise aimed at addressing policy-relevant needs with regard to forests and their governance in Europe.

CEPF is a member of the International Family Forestry Alliance - IFFA a worldwide organization, which represents more than 25 million forest owners. Since 2010, CEPF hosts the IFFA Secretariat.

Since 2011 CEPF is also a member of IUCN, International Union for Conservation of Nature which is the world’s largest global environmental network with more than 1 000 governmentand NGO member organisations, and almost 11 000 volunteer scientists in more than 160 countries.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 10/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 350000  € και < 400000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.