Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication

Identifikationsnummer i registret: 36474004071-38
Registreringsdato: 27-08-10 12:00:32

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 23-08-13 15:02:59
Seneste årlige opdatering 23-08-13 15:02:59


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication
Forkortelse: FIEEC
Retlig form: Association
Websted: http://www.fieec.fr

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Eric JOURDE
Stilling: Délégué Général

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Guillaume ADAM
Stilling: Chargé de mission Europe

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue de l'Amiral Hamelin  17
75783 PARIS CEDEX 16
FRANKRIG
Telefonnr.: (+0033) 145057070
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Le rôle de la FIEEC :
- représenter les entreprises des industries électriques, électroniques et de communication auprès des décideurs politiques nationaux et européens
- rassembler les entreprises du secteur et promouvoir leur rôle central dans l'économie
- proposer les réformes nécessaires en participant activement aux réflexions et évolutions réglementaires qui présentent un impact sur l'activité des IEEC
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Environnement
Normalisation
Juridique et fiscalité
International
Lutte contre la contrefaçon
Surveillance du marché intérieur
Efficacité énergétique
Energie
Economie Numérique
Europe

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Regionalpolitik
 • Told
 • Transport
 • Udvikling

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
ORGALIME
MEDEF
CGMPE

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.