Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Id-nummer i registret: 36390992841-07
Registreringsdag: 2009-12-18 14:43:56

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-21 13:49:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-21 13:49:11


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Aktiengesellschaft
Webbplats: http://www.vnrag.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Helmut Graf
Befattning: Vorstand

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Helmut Graf
Befattning: Vorstand

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Theodor-Heuss-Str.  2-4
53177 Bonn
TYSKLAND
Telefon: (+49) 22882057922
Fax: (+49) 228364411
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG ist ein Fachverlag für publizistische Beratung mit Sitz in Bonn. 2011 hat der Verlag gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen FID Verlag GmbH Fachverlag für Informationsdienste einen Umsatz von 111 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit rangieren sie im Ranking der deutschen Fachverlage auf Platz 8.
Der Verlag publiziert Loseblatt-Zeitschriften, Fachinformationsdienste und elektronische Produkte zu spezialisierten Themengebieten wie z.B. Kommunikation, Personal, Geldanlage, Computerwissen, Recht, Soziales, Selbstmanagement und Marketing.

Der Verlag ist in Deutschland und international in neun Ländern aktiv (Großbritannien, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Südafrika, Australien).
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


EU-Datenschutzreform

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Informationssamhället
  • Konkurrens
  • Näringsliv
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 10 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.