Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Id-nummer i registret: 36390992841-07
Registreringsdag: 18/12/2009 14:43:56

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/12/2014 17:05:33
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/12/2014 17:05:33

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Aktiengesellschaft

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Theodor-Heuss-Str., 2-4
53177 Bonn
TYSKLAND

(+49) 22882057922

(+49) 228364411

    Juridiskt ansvarig

Helmut Graf

Vorstand

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Helmut Graf

Vorstand

    Mål och uppdrag

Der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG ist ein Fachverlag für publizistische Beratung mit Sitz in Bonn. 2011 hat der Verlag gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen FID Verlag GmbH Fachverlag für Informationsdienste einen Umsatz von 111 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit rangieren sie im Ranking der deutschen Fachverlage auf Platz 8.
Der Verlag publiziert Loseblatt-Zeitschriften, Fachinformationsdienste und elektronische Produkte zu spezialisierten Themengebieten wie z.B. Kommunikation, Personal, Geldanlage, Computerwissen, Recht, Soziales, Selbstmanagement und Marketing.

Der Verlag ist in Deutschland und international in neun Ländern aktiv (Großbritannien, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Südafrika, Australien).

Globala

    Verksamhet

EU-Datenschutzreform

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Informationssamhället
  • Konkurrens
  • Konsumentfrågor
  • Näringsliv
  • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

5 000 €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.