Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG

Tunnusnumber registris: 36390992841-07
Registreerimise kuupäev: 18.12.09 14:43:56

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 1.12.14 17:05:33
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 1.12.14 17:05:33


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Aktiengesellschaft
Veebisait: http://www.vnrag.de

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Helmut Graf
Ametikoht: Vorstand

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Helmut Graf
Ametikoht: Vorstand

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2-4 Theodor-Heuss-Str. 
53177 Bonn
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 22882057922
Faks: (+49) 228364411
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG ist ein Fachverlag für publizistische Beratung mit Sitz in Bonn. 2011 hat der Verlag gemeinsam mit seinem Schwesterunternehmen FID Verlag GmbH Fachverlag für Informationsdienste einen Umsatz von 111 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit rangieren sie im Ranking der deutschen Fachverlage auf Platz 8.
Der Verlag publiziert Loseblatt-Zeitschriften, Fachinformationsdienste und elektronische Produkte zu spezialisierten Themengebieten wie z.B. Kommunikation, Personal, Geldanlage, Computerwissen, Recht, Soziales, Selbstmanagement und Marketing.

Der Verlag ist in Deutschland und international in neun Ländern aktiv (Großbritannien, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Südafrika, Australien).
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU-Datenschutzreform

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 5 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.