Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Symantec Corporation

Numărul de identificare din Registru: 3612325809-89
Data înscrierii: 18.12.2008 01:19:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 11.12.2013 12:51:45
Data ultimei actualizări anuale: 11.12.2013 12:51:45


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Symantec Corporation
Acronim: SYMC
Statut juridic: Active
Site internet: https://www.symantec.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ilias Chantzos
Funcţie: Senior Director Government Affairs

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Ilias Chantzos
Funcţie: Senior Director Government Affairs

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rond Point Schuman  022571300
1040 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+0032) 022571376
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Office: 0032(0)22571300
Mobile: 0032(0)473541387
Pager:
Fax: 0032(0)22571301
E-mail: Ilias_Chantzos@symantec.com
Other Work Address:
38B Telecom Gardens
1800 Vilvoorde
Belgium

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: ProfileSymantec is a global leader in providing security, storage and systems management solutions to help businesses and consumers secure and manage their information. Headquartered in Cupertino, Calif., Symantec has operations in more than 40 countries. More information is available at www.symantec.com.
Market Categories Consumer Products
Security and Compliance
Storage and Availability Management
Symantec Global Services
Symantec's leaders bring decades of diverse experience and a history of success. Combining business acumen with technical savvy, these executives guide more than 17,000 talented employees to create innovative products and solutions that enable customers around the world to have confidence in their infrastructure, information and interactions.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare: Three public affairs professionals working inhouse for Symantec in Brussels and London

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Zoltán PRÉCSÉNYI 06.02.2014 04.02.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Symantec advocacy activities focus primarily on educating policy-makers on matter of information technology and supporting the development of a sound and conducive to business public policy on issues such as communications policy, cybercrime, information security, privacy, data protection and availability, consumer protection, competition, international trade and market access and intellectual property protection. In the course of its activities Symantec will engage with all the relevant stakeholders including organizations such as national governments and governmental bodies and institutions of member states, international organizations, the European Parliament, the Council of Ministers, the European Commission, other public bodies, industry associations and NGOs.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Ajutor umanitar
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Tineret
 • Transporturi
 • Vamă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
In Brussels: BSA, Tech America Europe, European Internet Foundation, AmCham EU

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 04/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 700000  € şi < 800000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.