Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

McQuay Italia

Numărul de identificare din Registru: 36116927499-62
Data înscrierii: 19.12.2011 17:10:29

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 10.12.2013 08:17:24
Data ultimei actualizări anuale: 10.12.2013 08:17:24


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: McQuay Italia
Acronim:
Statut juridic: S.p.A.
Site internet: http://www.mcquayeurope.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Claudio Capozio
Funcţie: General Manager

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Luca Paolella
Funcţie: Vice President Engineering and Manufacturing Europe

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: via Piani di Santa Maria 72  06937311
00040 Ariccia
ITALIA
Numărul de telefon: (+39) 06937311
Număr de fax: (+39) 069374014
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Energie
 • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ANIMA association

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 12.500 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.