Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN APPLIED EUROPE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 36116927499-62
Data rejestracji: 11-12-19 17:10:29

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-12-11 16:42:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-12-11 16:42:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: DAIKIN APPLIED EUROPE
Nazwa skrócona: DAE
Status prawny: S.p.A.
Strona internetowa: http://www.daikinapplied.eu

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Claudio Capozio
Pełniona funkcja: General Manager

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Luca Paolella
Pełniona funkcja: Vice President Engineering and Manufacturing Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: via Piani di Santa Maria 72  06937311
00040 Ariccia
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 06937311
Numer faksu: (+39) 069374014
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ANIMA association

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 12 500 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.