Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN APPLIED EUROPE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 36116927499-62
Data rejestracji: 19/12/2011 17:10:29

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/04/2015 18:11:05
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 16/02/2015 19:03:50
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 16/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

DAIKIN APPLIED EUROPE

DAE

S.p.A.

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

via Piani di Santa Maria, 72
00040 Ariccia
WŁOCHY

(+39) 06937311

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Claudio Capozio

General Manager

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Luca Paolella

Vice President Engineering and Manufacturing Europe

    Cele i zakres obowiązków

Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.

  • europejskim
  • światowym
  • krajowym
  • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Regolamento 1907/2006/CE
Direttiva 2011/65/EU
Regolamento (UE) 517/2014
Aggiornamento norma armonizzata EN 378
Direttiva 2014/68/EU


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Monitor EU-legislation related to environment, energy programmes, resource-efficiency.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 2

2

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

ANIMA association

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

11 250 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31 marzo 2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato predisposto in conformità ai criteri previsti dalle norme di legge, integrati ed interpretati dai principi contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, riformulati da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito OIC), ed alla prassi e dottrina aziendalistica prevalenti e, ove mancanti, ai principi emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB). In particolare, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza economica nonché nella prospettiva della continuazione dell'attività. Sono stati utilizzati gli schemi di redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico previsti dal Codice Civile (di seguito C.C.).

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.