Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Ornamental Fish International

Id-nummer i registret: 36098352545-58
Registreringsdag: 2009-10-23 16:16:51

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-10 13:37:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-10 13:37:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Ornamental Fish International
Förkortning: OFI
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://www.ofish.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Gerald Bassleer
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Alex Ploeg
Befattning: Secretaris Generaal

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Fazantenkamp  5
3607 CA Maarssen
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 346 240 141
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The objectives of the OFI are:
a. to actively support and further the ethical standard of trade in the entire ornamental fish industry, and the responsible catching, breeding and treatment of ornamental fish and other aquatic organisms in each step of the supply chain;
b. to improve packaging, transport procedures to guarantee in this way the welfare of the fish and other aquatic organisms during transport;
c. to protect natural habitats by way of effective environmental and nature conservation programs;
d. to keep aquarium and pond in all its aspects in a responsible way;
e. to further the ethical and durable catching and harvesting of fish and other aquatic organisms;
f. to protect fishing and to improve the standard of living of the local communities, everything in the broadest sense of the word.

It shall try to reach this objective amongst others by way of a close co-operation with the authorities, political organisations, nature conservation organisations,fishermen, and all other interested parties. To explain to members and non-members its working methods, activities, to have this industry become aware of this, and everything that might be conducive to reach this goal.
Organisationens intressen är:
  • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Attending meetings, seminars, conferences and workshops with a subject related to pet animals, participate in stakeholders and steering groups, maintaining and increasing direct contacts with relevant sections of the European Commission, Euro parliament and colleague organizations, providing expert input.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Fiske och vattenbruk
  • Handel
  • Miljö
  • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.