Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ornamental Fish International

Identifikačné číslo v Registri: 36098352545-58
Dátum registrácie: 23/10/2009 16:16:51

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/02/2015 11:44:21
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/02/2015 11:44:21
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ornamental Fish International

OFI

Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Steenoven 12B 160
5768 PK Meijel
HOLANDSKO

(+31) 625047066

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Gerald Bassleer

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Roberto Hensen

Secretary General

    Ciele a poslanie

The objectives of the OFI are:
a. to actively support and further the ethical standard of trade in the entire ornamental fish industry, and the responsible catching, breeding and treatment of ornamental fish and other aquatic organisms in each step of the supply chain;
b. to improve packaging, transport procedures to guarantee in this way the welfare of the fish and other aquatic organisms during transport;
c. to protect natural habitats by way of effective environmental and nature conservation programs;
d. to keep aquarium and pond in all its aspects in a responsible way;
e. to further the ethical and durable catching and harvesting of fish and other aquatic organisms;
f. to protect fishing and to improve the standard of living of the local communities, everything in the broadest sense of the word.

It shall try to reach this objective amongst others by way of a close co-operation with the authorities, political organisations, nature conservation organisations,fishermen, and all other interested parties. To explain to members and non-members its working methods, activities, to have this industry become aware of this, and everything that might be conducive to reach this goal.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Dieren welzijn
Wetgeving dieren en planten
Invasieve soorten
CITES
Beschermde soorten
Ziektes bij dieren

Dieren welzijn
Wetgeving dieren en planten
Invasieve soorten
CITES
Beschermde soorten
Ziektes bij dieren


 

Nie

Nie

De vereniging Ornamental Fish International heeft als lid handelsorganisaties, handelaren, experts, transportondernemingen, Universiteiten en dus een grote expertise en deskundige achterban waarop wij een beroep kunnen doen over allerlei vragen betreffende dieren en planten

De vereniging Ornamental Fish International heeft als lid handelsorganisaties, handelaren, experts, transportondernemingen, in verschillende Europese landen

Nie

Attending meetings, seminars, conferences and workshops with a subject related to pet animals, participate in stakeholders and steering groups, maintaining and increasing direct contacts with relevant sections of the European Commission, Euro parliament and colleague organizations, providing expert input.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Obchod
  • Rybolov a akvakultúra
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.