Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ornamental Fish International

Identifikačné číslo v Registri: 36098352545-58
Dátum registrácie: 23.10.2009 16:16:51

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.10.2013 13:37:42
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.10.2013 13:37:42


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ornamental Fish International
Skratka: OFI
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.ofish.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Gerald Bassleer
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alex Ploeg
Funkcia: Secretaris Generaal

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Fazantenkamp  5
3607 CA Maarssen
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31) 346 240 141
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The objectives of the OFI are:
a. to actively support and further the ethical standard of trade in the entire ornamental fish industry, and the responsible catching, breeding and treatment of ornamental fish and other aquatic organisms in each step of the supply chain;
b. to improve packaging, transport procedures to guarantee in this way the welfare of the fish and other aquatic organisms during transport;
c. to protect natural habitats by way of effective environmental and nature conservation programs;
d. to keep aquarium and pond in all its aspects in a responsible way;
e. to further the ethical and durable catching and harvesting of fish and other aquatic organisms;
f. to protect fishing and to improve the standard of living of the local communities, everything in the broadest sense of the word.

It shall try to reach this objective amongst others by way of a close co-operation with the authorities, political organisations, nature conservation organisations,fishermen, and all other interested parties. To explain to members and non-members its working methods, activities, to have this industry become aware of this, and everything that might be conducive to reach this goal.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Attending meetings, seminars, conferences and workshops with a subject related to pet animals, participate in stakeholders and steering groups, maintaining and increasing direct contacts with relevant sections of the European Commission, Euro parliament and colleague organizations, providing expert input.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Doprava
  • Obchod
  • Rybolov a akvakultúra
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.