Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Ornamental Fish International

Identifikavimo numeris Registre: 36098352545-58
Registracijos data: 23/10/2009 16:16:51

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 10/02/2015 11:44:21
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 10/02/2015 11:44:21
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 10/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Ornamental Fish International

OFI

Association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Steenoven 12B 160
5768 PK Meijel
NYDERLANDAI

(+31) 625047066

    Teisiškai atsakingas asmuo

Gerald Bassleer

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Roberto Hensen

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

The objectives of the OFI are:
a. to actively support and further the ethical standard of trade in the entire ornamental fish industry, and the responsible catching, breeding and treatment of ornamental fish and other aquatic organisms in each step of the supply chain;
b. to improve packaging, transport procedures to guarantee in this way the welfare of the fish and other aquatic organisms during transport;
c. to protect natural habitats by way of effective environmental and nature conservation programs;
d. to keep aquarium and pond in all its aspects in a responsible way;
e. to further the ethical and durable catching and harvesting of fish and other aquatic organisms;
f. to protect fishing and to improve the standard of living of the local communities, everything in the broadest sense of the word.

It shall try to reach this objective amongst others by way of a close co-operation with the authorities, political organisations, nature conservation organisations,fishermen, and all other interested parties. To explain to members and non-members its working methods, activities, to have this industry become aware of this, and everything that might be conducive to reach this goal.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Dieren welzijn
Wetgeving dieren en planten
Invasieve soorten
CITES
Beschermde soorten
Ziektes bij dieren

Dieren welzijn
Wetgeving dieren en planten
Invasieve soorten
CITES
Beschermde soorten
Ziektes bij dieren


 

Non

Non

De vereniging Ornamental Fish International heeft als lid handelsorganisaties, handelaren, experts, transportondernemingen, Universiteiten en dus een grote expertise en deskundige achterban waarop wij een beroep kunnen doen over allerlei vragen betreffende dieren en planten

De vereniging Ornamental Fish International heeft als lid handelsorganisaties, handelaren, experts, transportondernemingen, in verschillende Europese landen

Non

Attending meetings, seminars, conferences and workshops with a subject related to pet animals, participate in stakeholders and steering groups, maintaining and increasing direct contacts with relevant sections of the European Commission, Euro parliament and colleague organizations, providing expert input.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Transportas
  • Vidaus rinka
  • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.