Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete

Tunnusnumber registris: 36018382629-89
Registreerimise kuupäev: 17.11.09 11:45:05

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.11.13 5:00:00
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.11.13 5:00:00


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Értelmi sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete
Akronüüm: ECSJE
Õiguslik vorm: közhasznú egyesület
Veebisait: http://ecsje.hu

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ibolya Goldner
Ametikoht: elnök

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ibolya Goldner
Ametikoht: elnök

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 10 / 45 1135 Budapest Övezet 
Postkast: 525
1592 Budapest
UNGARI
Telefoninumber: (+3630) 5098364
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Levelezési cím: Goldner Ibolya 1592 Budapest PF 525

első nyelv: magyar, de ha nincs más, akkor másodikként angol, orosz.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: 1) megismertetni magyar társadalmat az értelmi sérült hozzátartozót otthon ellátók VALÓS helyzetével
2) érintetteket jogaikról felvilágosítani (levelező listákon, ill. személyes e-mailben, telefonon).
3) tanácsadás hozzánk fordulóknak (szociális jogok, emberi jogok, gondnokság, oktatás, foglalkoztatás, ellátások, stb.)

Ez utóbbiak szünetelnek, mivel nincs se alkalom, se ésszerűség törvények véleményezésére
4) a minket érintő törvények figyelése, véleményezése, megváltoztatásukért lobbizás,

akciózás (népi kezdeményezés, népszavazás, stb.)szünetel, mivel törvényileg megszűnt a népi kezdeményezés, mint intézmény, mint lehetőség
Megjegyzés az utóbbi hónapokban ezek a tevékenységek kényszerből (kormányzati hozzáállás miatt) szünetelnek. Jelenleg fogalmunk sincs róla mit tehetnénk az egyre rosszabb ellátottsági-, szociális- és anyagi- körülmények közé kerülő, fogyatékos családtagot ellátó családokért.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 0
Lisateave: Szervezetünk teljesen nonprofit, állami és egyéb támogatást nem kap. Nem a résztvevők száma a lényeges, hanem az, hogy tevékenységünk kihat az összes érintett család mindennapjaira.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


1) törvények megváltoztatásáért levelek küldése (e-mail + papír alapú irodaház postai szolgáltatásán keresztül)
2) alanyi jogú ápolásidíj legalább minimálbérre emeltetése - sikeres népi kezdeményezés, sikertelen népszavazási aláírásgyűjtés
2) különösen nehéz ápolásért a többihez képest emelt összegű díj - részben sikeres (mert a viszonyítási alap nem a minimálbér, hanem nyugdíj minimum volt)
3) alanyi jogú ápolási díjról döntési jogosultság áthelyezése. Részben sikeres, mert az önkormányzati testülettől a jegyzőhöz került. Sikertelen, mert a lakóhelyről a MÁK-hoz akarjuk vinni.
4) alanyi jogú ápolási díj nyugdíj mellett is. Részben sikeres, mert diszkriminációval valósult csak meg (csak 10 éves ápolás után jár)
5) az ápolási díj ne szociális juttatás legyen, ne a gondozó legyen a jogosult (hanem vagy TB juttatás, vagy munkabér és az ellátandó fogyatékos személy legyen a jogosult)
6) a gyerek 18 éves koráig meg nem vont szülői jogosítványokat 18 éves korban se lehessen megvonni, hanem szükség esetén - gyámbírósági döntéssel (nem ítélettel) - a szülők élete végéig meghosszabbítható legye. Elszámoltatható, leváltható gondnokká degradálás helyett.
7)Oktatási törvénybe foglalt normatívák betartásáért
8) kötelező szociális minimum EURÓPAI elfogadtatásáért.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Eelarve
 • Haridus
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 100
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • UNGARI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Kerekasztal közérdekű lobizásért (alapító: TASZ)
TASZ egyéb szervezési
Kézenfogva Alapítvány lobbijához - eseti csatlakozások

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 10/2010
Üldeelarve: 50
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 50
- annetused:
- liikmemaksud:
1 fő magán személy : 50
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Célszerinti tevékenységre (bank, internet, posta, stb.) költött összeg - magánadományból - 12.00 eFt

iroda használat grátisz
tavalyi évig:
fogyatékos munkavállalók (2 fő) állami bértámogatása 1,7 millió Ft - ez megszűnt

Tagjaink tagdíj fizetés alól felmentést kértek és kaptak.

jogvédelemre semmiféle pályázatot nem írtak ki, kiíratni sem sikerült.
Emiatt legfontosabb célunk - jogvédelem - fizetett ügyvéd hiánya miatt minimális szinten működik.

A felsorolt tevékenységeket 1 fő napi 8++ órában önkéntesként végzi.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.