Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Netherlands Maritime Technology

Id-nummer i registret: 35999434674-81
Registreringsdag: 05/12/2010 14:01:44

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/04/2015 16:17:10
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 08/04/2015 16:17:10
Sista dag för nästa uppdatering är den: 08/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Netherlands Maritime Technology

n.a.

Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Boompjes, 40
Box: 23541
3011 XB Rotterdam
NEDERLÄNDERNA

(+31) 104444333

Rue Breydel 36
1040 Brussel
BELGIEN

(+32) 2358631

    Juridiskt ansvarig

Peter Zoeteman

General Director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Harriet Slager

Senior Public Affairs Officer

    Mål och uppdrag

Netherlands Maritime Technology is a close-knit, successful network of Dutch shipyards, suppliers and service providers who work together to achieve the impossible in all locations and conditions. In the field of maritime technology, these companies – large and small – are always one step ahead in the quest for new challenges and solutions.

Based on a shared pride and passion for the trade, the office organisation underpinning Netherlands Maritime Technology goes the extra mile to facilitate the work of the network in every way possible. Netherlands Maritime Technology serves the interests of the network, provides professional project support, and carries out independent research wherever necessary. There is a particular focus on issues linked to Trade, Innovation and Human Capital.

Together, we help ensure that the Netherlands maritime technology sector remains strong and innovative, and continues to blaze a trail for the rest of the world to follow.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

TTIP, Jones Act

RD&I framework

EU China Investment Agreement

Structural Funds

TEN-T

Sulphur emissions

Vessels for the Future

H2020 projects


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Netherlands Maritime Technology has one permanent representant based in Brussel and a few people who deal with EU dossiers in the Netherlands. (Rotterdam Headquarters)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

The permanent representative of Netherlands Maritime Technology in Brussels is Harriet Slager.

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Forskning och teknik
  • Handel
  • Inre marknaden
  • Näringsliv
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

Netherlands Maritime Technology is a member of the European Trade Association in Brussels called, SEA EUROPE:

SEA Europe, the European Ships and Maritime Equipment Association is the voice of the European maritime technology industry. SEA Europe promotes and supports European business enterprises which are involved in the building, construction, maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems, equipment and services. Website: www.seaeurope.eu

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € och < 99 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

none

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.