Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Netherlands Maritime Technology

Tunnistenumero rekisterissä: 35999434674-81
Rekisteröintipäivä: 05/12/2010 14:01:44

Tietoja päivitetty viimeksi: 08/04/2015 16:17:10
Edellinen vuotuinen päivitys: 08/04/2015 16:17:10
Päivitettävä viimeistään: 08/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Netherlands Maritime Technology

n.a.

Association

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Boompjes, 40
Postilokero: 23541
3011 XB Rotterdam
ALANKOMAAT

(+31) 104444333

Rue Breydel 36
1040 Brussel
BELGIA

(+32) 2358631

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Peter Zoeteman

General Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Harriet Slager

Senior Public Affairs Officer

    Tavoitteet ja tehtävät

Netherlands Maritime Technology is a close-knit, successful network of Dutch shipyards, suppliers and service providers who work together to achieve the impossible in all locations and conditions. In the field of maritime technology, these companies – large and small – are always one step ahead in the quest for new challenges and solutions.

Based on a shared pride and passion for the trade, the office organisation underpinning Netherlands Maritime Technology goes the extra mile to facilitate the work of the network in every way possible. Netherlands Maritime Technology serves the interests of the network, provides professional project support, and carries out independent research wherever necessary. There is a particular focus on issues linked to Trade, Innovation and Human Capital.

Together, we help ensure that the Netherlands maritime technology sector remains strong and innovative, and continues to blaze a trail for the rest of the world to follow.

maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

TTIP, Jones Act

RD&I framework

EU China Investment Agreement

Structural Funds

TEN-T

Sulphur emissions

Vessels for the Future

H2020 projects


 

En

En

En

En

En

Netherlands Maritime Technology has one permanent representant based in Brussel and a few people who deal with EU dossiers in the Netherlands. (Rotterdam Headquarters)

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1  

1

1

The permanent representative of Netherlands Maritime Technology in Brussels is Harriet Slager.

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Aluepolitiikka
  • Kauppapolitiikka
  • Sisämarkkinat
  • Tutkimus ja teknologia
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Netherlands Maritime Technology is a member of the European Trade Association in Brussels called, SEA EUROPE:

SEA Europe, the European Ships and Maritime Equipment Association is the voice of the European maritime technology industry. SEA Europe promotes and supports European business enterprises which are involved in the building, construction, maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems, equipment and services. Website: www.seaeurope.eu

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € - < 99 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

none

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.