Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Netherlands Maritime Technology

Identifikační číslo v rejstříku: 35999434674-81
Datum registrace: 05/12/2010 14:01:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 08/04/2015 16:17:10
Datum poslední roční aktualizace je: 08/04/2015 16:17:10
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 08/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Netherlands Maritime Technology

n.a.

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Boompjes, 40
Poštovní přihrádka: 23541
3011 XB Rotterdam
NIZOZEMSKO

(+31) 104444333

Rue Breydel 36
1040 Brussel
BELGIE

(+32) 2358631

    Osoba s právní odpovědností

pan  Peter Zoeteman

General Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Harriet Slager

Senior Public Affairs Officer

    Cíle a úkoly

Netherlands Maritime Technology is a close-knit, successful network of Dutch shipyards, suppliers and service providers who work together to achieve the impossible in all locations and conditions. In the field of maritime technology, these companies – large and small – are always one step ahead in the quest for new challenges and solutions.

Based on a shared pride and passion for the trade, the office organisation underpinning Netherlands Maritime Technology goes the extra mile to facilitate the work of the network in every way possible. Netherlands Maritime Technology serves the interests of the network, provides professional project support, and carries out independent research wherever necessary. There is a particular focus on issues linked to Trade, Innovation and Human Capital.

Together, we help ensure that the Netherlands maritime technology sector remains strong and innovative, and continues to blaze a trail for the rest of the world to follow.

celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

TTIP, Jones Act

RD&I framework

EU China Investment Agreement

Structural Funds

TEN-T

Sulphur emissions

Vessels for the Future

H2020 projects


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Netherlands Maritime Technology has one permanent representant based in Brussel and a few people who deal with EU dossiers in the Netherlands. (Rotterdam Headquarters)

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1  

1

1

The permanent representative of Netherlands Maritime Technology in Brussels is Harriet Slager.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Obchod
  • Podnikání
  • Regionální politika
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

Netherlands Maritime Technology is a member of the European Trade Association in Brussels called, SEA EUROPE:

SEA Europe, the European Ships and Maritime Equipment Association is the voice of the European maritime technology industry. SEA Europe promotes and supports European business enterprises which are involved in the building, construction, maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems, equipment and services. Website: www.seaeurope.eu

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

none

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.