Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Iurismatica Abogados S.L.P.

Id-nummer i registret: 35977286913-44
Registreringsdag: 2011-10-10 01:46:43

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-12 08:52:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-12 08:52:03


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Iurismatica Abogados S.L.P.
Förkortning: Iurismatica
Associationsform (rättslig ställning): Active
Webbplats: http://www.iurismatica.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Advokatbyråer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jorge Campanillas Ciaurriz
Befattning: Partner

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: David Fernández Mena
Befattning: Partner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Paseo de Colon  6
20002 Donostia-San Sebatian
SPANIEN
Telefon: (+34) 943323381
Fax: (+34) 943323381
Andra adressuppgifter: Spanish Law firm specialized in egovernment, IT, and transparency and privacy law.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Spanish Law Firm specialized in IT, Privacy, Transparency and e-government, working under contract with several local governments.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Privacy, Transparency and e-government

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Konkurrens
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ESEL: Floss organization from Basque Country
EFF: Electronic Frontiers
DENAE: Entertainment law professionas
APEP: Spanish Privacy Professional

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 12/2010
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
60 000 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Basque Govenrment

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.