Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Iurismatica Abogados S.L.P.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35977286913-44
Data Reġistrazzjoni: 10/10/2011 01:46:43

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 12/09/2013 08:52:03
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 12/09/2013 08:52:03


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Iurismatica Abogados S.L.P.
Akronimu: Iurismatica
Statut legali: Active
Websajt: http://www.iurismatica.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji legali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jorge Campanillas Ciaurriz
Kariga: Partner

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  David Fernández Mena
Kariga: Partner

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Paseo de Colon 
Donostia-San Sebatian 20002
SPANJA
Numru tat-telefon: (+34) 943323381
Numru tal-faks: (+34) 943323381
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Spanish Law firm specialized in egovernment, IT, and transparency and privacy law.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Spanish Law Firm specialized in IT, Privacy, Transparency and e-government, working under contract with several local governments.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Privacy, Transparency and e-government

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Kompetizzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ESEL: Floss organization from Basque Country
EFF: Electronic Frontiers
DENAE: Entertainment law professionas
APEP: Spanish Privacy Professional

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 12/2010
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
60,000 €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Basque Govenrment

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.