Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Iurismatica Abogados S.L.P.

Tunnistenumero rekisterissä: 35977286913-44
Rekisteröintipäivä: 10/10/2011 01:46:43

Tietoja päivitetty viimeksi: 29/04/2015 15:48:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 29/04/2015 15:48:06
Päivitettävä viimeistään: 29/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Iurismatica Abogados S.L.P.

Iurismatica

Active

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Lakiasiaintoimistot

    Yhteystiedot

Paseo de Colon, 6
20002 Donostia-San Sebatian
ESPANJA

(+34) 943323381

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Jorge Campanillas Ciaurriz

Partner

    EU-suhteista vastaava henkilö

David Fernández Mena

Partner

    Tavoitteet ja tehtävät

Spanish Law Firm specialized in IT, Privacy, Transparency and e-government, working under contract with several local governments.

  • euroopanlaajuisia
  • maailmanlaajuisia
  • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

N/A

N/A


 

En

En

En

En

En

Privacy, Transparency and e-government

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

N/A

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
  • Euroopan laajuiset verkot
  • Kilpailu
  • Tietoyhteiskunta
  • Tutkimus ja teknologia

    Jäsenet ja jäsenyydet

N/A

ESEL: Floss organization from Basque Country
EFF: Electronic Frontiers
DENAE: Entertainment law professionas
APEP: Spanish Privacy Professional

    Rahoitustiedot

01/2010  -  12/2010

350 €

60 000 €

  • Gobierno Vasco

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

N/A

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
Davidfmena@iurismatica.com