Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Iurismatica Abogados S.L.P.

Tunnistenumero rekisterissä: 35977286913-44
Rekisteröintipäivä: 10.10.2011 1:46:43

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.9.2013 8:52:03
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.9.2013 8:52:03


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Iurismatica Abogados S.L.P.
Lyhenne: Iurismatica
Organisaation oikeudellinen muoto: Active
Internet-osoite: http://www.iurismatica.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Lakiasiaintoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jorge Campanillas Ciaurriz
Tehtävä organisaatiossa: Partner

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: David Fernández Mena
Tehtävä organisaatiossa: Partner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Paseo de Colon  6
20002 Donostia-San Sebatian
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 943323381
Faksinumero: (+34) 943323381
Muita yhteystietoja: Spanish Law firm specialized in egovernment, IT, and transparency and privacy law.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Spanish Law Firm specialized in IT, Privacy, Transparency and e-government, working under contract with several local governments.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Privacy, Transparency and e-government

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kilpailu
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ESEL: Floss organization from Basque Country
EFF: Electronic Frontiers
DENAE: Entertainment law professionas
APEP: Spanish Privacy Professional

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
60 000 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Basque Govenrment

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.