Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Iurismatica Abogados S.L.P.

Identifikační číslo v rejstříku: 35977286913-44
Datum registrace: 10/10/2011 01:46:43

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 15:48:06
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 15:48:06
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Iurismatica Abogados S.L.P.

Iurismatica

Active

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

právnické kanceláře

    Kontaktní údaje

Paseo de Colon, 6
20002 Donostia-San Sebatian
ŠPANĚLSKO

(+34) 943323381

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jorge Campanillas Ciaurriz

Partner

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  David Fernández Mena

Partner

    Cíle a úkoly

Spanish Law Firm specialized in IT, Privacy, Transparency and e-government, working under contract with several local governments.

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

N/A

N/A


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Privacy, Transparency and e-government

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

N/A

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Hospodářská soutěž
  • Informační společnost
  • Transevropské sítě
  • Výzkum a technologie

    Členství a příslušnost

N/A

ESEL: Floss organization from Basque Country
EFF: Electronic Frontiers
DENAE: Entertainment law professionas
APEP: Spanish Privacy Professional

    Finanční údaje

01/2010  -  12/2010

350 €

60 000 €

  • Gobierno Vasco

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

N/A

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Davidfmena@iurismatica.com