Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

itside srl

Identifikačné číslo v Registri: 35925808414-96
Dátum registrácie: 25/03/2012 12:14:37

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/02/2015 19:31:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/02/2015 19:31:11
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 14/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

itside srl

srl

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

via simone da corbetta, 29 a
20011 corbetta
TALIANSKO

(+39)3475753685

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  antonio bonsignore

ceo

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  antonio bonsignore

ceo

    Ciele a poslanie

ITside is focused on giving trusted/legal value to digital information specially through mobile phones. This means to implement new technologies for defining consumers/citizens' digital identities in a very secure way for electronic and mobile payments, for the secure access to websites and homebanking-mobile banking websites, for signing documents with full legal value electronically through the mobile phone, for accessing e-services of public administrations with a secure identity and through the mobile phone as a device of identification. Itside if focused on making more secure our transactions avoiding e-frauds as instead of using credentials like user/passwords/credit card numbers we implement solution where the qualified electronic signature is what is sent on the Internet and so hackers from this can't substitute us as our identity is kept on a secure element on the phone, from which it can't be extracted. With this technology citizens/consumers can pay, surf on the internet, access e-services with only one PIN for authorising many transactions in full security. The PIN activates the private key stored in a CCEAL4+ secure element with protection profile required by European Union for having a qualified electronic signature.
We work also in e-Invoicing processes, and legal e-archiving.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

eIDAS, digital signature, mobile and electronic payments

eIDAS, payment rules


 

Nie

payment methods, electronic signature, digital identity

Nie

Nie

Nie

ITside is a technologic company developing solutions for the secure access of citizens/consumers to the next future e-services.
Our company is interested in being present in the Register.
In the last months no event required our participation to discussions in European Parliament/European Commission, but we are interested to participate in the future.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Informačná spoločnosť
  • Komunikáciu
  • Obchod
  • Spotrebitelia
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

eInvoicing gateway that treats about digital processes for B2B area

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Commission's Interest Representative Register