Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Irish Funds Industry Association

Id-nummer i registret: 35890511033-58
Registreringsdag: 2009-01-30 13:49:38

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-03 10:39:02
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-03 10:39:02


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Irish Funds Industry Association
Förkortning: IFIA
Associationsform (rättslig ställning): Company Limited by Guarantee
Webbplats: http://www.irishfunds.ie

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Pat Lardner
Befattning: Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Pat Lardner
Befattning: Chief Executive

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Block A, One George's Quay Plaza George's Quay 10th Floor
2 Dublin
IRLAND
Telefon: (+353) 016753200
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Established in 1991 the Irish Funds Industry Association (IFIA) is the representative body of the international investment fund community, representing the custodian banks, administrators, managers, transfer agents and professional advisory firms involved in the international fund services industry in Ireland. Its membersare responsible for in excess of 10,000 funds with a net asset value of over Euro 1.8 trillion. The objective of the IFIA is to support and complement the development of the international funds industry in Ireland
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


UCITS and other Investment Funds

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Ekonomi och finans
  • Inre marknaden

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Fund and Asset Management Association

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.