Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Irish Funds Industry Association Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 35890511033-58
Dátum registrácie: 30/01/2009 13:49:38

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 16:15:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 16:09:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Irish Funds Industry Association Ltd

IFIA

Company Limited by Guarantee

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Block A, 10th Floor
George's Quay Plaza
George's Quay
2 Dublin
ÍRSKO

(+353) 016753200

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Pat Lardner

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Pat Lardner

Chief Executive

    Ciele a poslanie

Founded in 1991, the objective of the Irish Funds Industry Association is to support and complement the development of the funds industry in Ireland.

The Association represents investment fund managers/promoters, custodian banks, administrators, transfer agents and professional advisory firms involved in the international fund services industry in Ireland.

IFIA supports and complements the development of the industry through:

• Active and thoughtful engagement on policy and regulatory developments domestically and at EU level and globally, backed by the analysis and input from our 35 working groups.
• Working with the authorities in Ireland to ensure that the environment and infrastructure are supportive of the growth of our industry
• Developing industry policy and guidance papers to ensure high standards
• Designing and supporting the delivery of industry specific training programmes and seminars which support the professional and technical excellence of those working in the industry.
• A global programme of promotional activity.

The IFIA vigorously pursues the goals of enhancing and promoting Ireland as the location of choice for the domiciling and administration of investment funds.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

The IFIA follows and communicates those initiatives, policies and files which impact the establishment, operation and competitiveness of regulated cross-border investment funds and the activities of its members in supporting this important link in the creation of savings and the funding of the economy. The following are a sample of the topics/files being followed by the Association

• Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (“UCITS”) Directives
• Alternative Investment Fund Managers Directive
• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Money Market Funds
• Accounting Directive
• Audit Directive
• 4th Anti Money Laundering Directive
• MiFID II and MiFIR
• PRIPs
• EMIR
• Financial Transaction Tax: proposal for a directive in enhanced-cooperation
• Capital Markets Union


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 0   25%: 4

4

1

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member Organisations:
http://www.irishfunds.ie/about-ifia/members/

European Fund and Asset Management Association (http://www.efama.org/SitePages/Home.aspx)

International Investment Funds Association (http://www.iifa.ca/)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

IFIA is a not for profit organisation that is member funded.

The amount of estimated costs provided above includes 75.7% of IFIA's membership fee to EFAMA as per the calculation provided by EFAMA.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.