Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Irish Funds Industry Association

Identifikačné číslo v Registri: 35890511033-58
Dátum registrácie: 30.1.2009 13:49:38

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.1.2014 10:39:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.1.2014 10:39:02


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Irish Funds Industry Association
Skratka: IFIA
Právna forma: Company Limited by Guarantee
Internetová stránka: http://www.irishfunds.ie

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Pat Lardner
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Pat Lardner
Funkcia: Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Block A, One George's Quay Plaza George's Quay 10th Floor
2 Dublin
ÍRSKO
Telefónne číslo: (+353) 016753200
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Established in 1991 the Irish Funds Industry Association (IFIA) is the representative body of the international investment fund community, representing the custodian banks, administrators, managers, transfer agents and professional advisory firms involved in the international fund services industry in Ireland. Its membersare responsible for in excess of 10,000 funds with a net asset value of over Euro 1.8 trillion. The objective of the IFIA is to support and complement the development of the international funds industry in Ireland
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


UCITS and other Investment Funds

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Fund and Asset Management Association

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.