Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Irish Funds Industry Association

Identifikační číslo v rejstříku: 35890511033-58
Datum registrace: 30.1.09 13:49:38

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.1.14 10:39:02
Datum poslední roční aktualizace je 3.1.14 10:39:02


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Irish Funds Industry Association
Zkratka: IFIA
Právní forma Company Limited by Guarantee
Internetové stránky: http://www.irishfunds.ie

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Pat Lardner
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Pat Lardner
Funkce: Chief Executive

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Block A, One George's Quay Plaza George's Quay 10th Floor
2 Dublin
IRSKO
Telefon: (+353) 016753200
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Established in 1991 the Irish Funds Industry Association (IFIA) is the representative body of the international investment fund community, representing the custodian banks, administrators, managers, transfer agents and professional advisory firms involved in the international fund services industry in Ireland. Its membersare responsible for in excess of 10,000 funds with a net asset value of over Euro 1.8 trillion. The objective of the IFIA is to support and complement the development of the international funds industry in Ireland
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


UCITS and other Investment Funds

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářské a finanční věci
  • Vnitřní trh

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Fund and Asset Management Association

Finanční údaje

Rok: 04/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.