Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Irish Funds Industry Association Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 35890511033-58
Datum registrace: 30/01/2009 13:49:38

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 16:15:25
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 16:09:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Irish Funds Industry Association Ltd

IFIA

Company Limited by Guarantee

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Block A, 10th Floor
George's Quay Plaza
George's Quay
2 Dublin
IRSKO

(+353) 016753200

    Osoba s právní odpovědností

pan  Pat Lardner

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Pat Lardner

Chief Executive

    Cíle a úkoly

Founded in 1991, the objective of the Irish Funds Industry Association is to support and complement the development of the funds industry in Ireland.

The Association represents investment fund managers/promoters, custodian banks, administrators, transfer agents and professional advisory firms involved in the international fund services industry in Ireland.

IFIA supports and complements the development of the industry through:

• Active and thoughtful engagement on policy and regulatory developments domestically and at EU level and globally, backed by the analysis and input from our 35 working groups.
• Working with the authorities in Ireland to ensure that the environment and infrastructure are supportive of the growth of our industry
• Developing industry policy and guidance papers to ensure high standards
• Designing and supporting the delivery of industry specific training programmes and seminars which support the professional and technical excellence of those working in the industry.
• A global programme of promotional activity.

The IFIA vigorously pursues the goals of enhancing and promoting Ireland as the location of choice for the domiciling and administration of investment funds.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The IFIA follows and communicates those initiatives, policies and files which impact the establishment, operation and competitiveness of regulated cross-border investment funds and the activities of its members in supporting this important link in the creation of savings and the funding of the economy. The following are a sample of the topics/files being followed by the Association

• Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (“UCITS”) Directives
• Alternative Investment Fund Managers Directive
• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Money Market Funds
• Accounting Directive
• Audit Directive
• 4th Anti Money Laundering Directive
• MiFID II and MiFIR
• PRIPs
• EMIR
• Financial Transaction Tax: proposal for a directive in enhanced-cooperation
• Capital Markets Union


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 0   25%: 4

4

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Daně
  • Hospodářské a finanční věci
  • Obchod
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

Member Organisations:
http://www.irishfunds.ie/about-ifia/members/

European Fund and Asset Management Association (http://www.efama.org/SitePages/Home.aspx)

International Investment Funds Association (http://www.iifa.ca/)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € a < 399 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

IFIA is a not for profit organisation that is member funded.

The amount of estimated costs provided above includes 75.7% of IFIA's membership fee to EFAMA as per the calculation provided by EFAMA.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.