Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

NVPI

Inschrijvingsnummer in het register 35784911929-52
Inschrijvingsdatum: 29-6-09 18:02:06

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 11-6-14 13:41:32
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 11-6-14 13:41:32


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: NVPI
Acroniem: NVPI
Rechtsvorm: vereniging
Website: http://www.nvpi.nl

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Paul Solleveld
Functie: Directeur-voorzitter

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Paul Solleveld
Functie: Directeur-voorzitter

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Hogehilweg  6
1101 CC Amsterdam
NEDERLAND
Telefoon: (+020) 3116010
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.

NVPI bestaat uit drie verenigingen: NVPI Audio, NVPI Video en NVPI Interactief. Elke vereniging kent zijn eigen bestuur. Uit deze drie besturen wordt een federatiebestuur gevormd. Dit federatiebestuur is verantwoordelijk voor het bureau van NVPI.

NVPI Audio is aangesloten bij de internationale branchegorganisatie, IFPI. NVPI Video is aangesloten bij de internationale videofederatie, IVF. NVPI Interactief is lid van de Europese organisatie ISFE.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor haar leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. Daarnaast levert NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Paul Reinier Cornelis SOLLEVELD 3-10-13 1-10-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het auteurs- en naburig recht, mediawijsheid en leeftijdsclassificatie en kwesties die te maken hebben met de distributie van audiovisuele producten on line.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Binnenlandse zaken
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Justitie en grondrechten

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
NVPI is aangesloten bij IFPI, IVF en ISFE.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Belangenbehartiging bij de Europese instellingen vindt plaats door inzet van eigen personeel, te weten de Directeur-voorzitter. Hij wordt daarbij indien nodig ondersteund door een interne jurist. Voorts wordt van tijd tot tijd samengewerkt met medewerkers van de internationale organisaties waar NVPI lid van is (IFPI, ISFE en IVF).

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.