Chemin de navigation

Autres outils

 • Version imprimable
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Choisir le contraste élevé
 • Choisir la couleur standard
Profil de l'entité enregistrée

Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers

Numéro d'identification dans le Registre : 35784911929-52
Date d'inscription : 29/06/09 18:02:06

La dernière modification des informations sur cet organisme date du 13/02/14 16:14:21
La dernière mise à jour annuelle date du 03/06/13 11:30:26


Entité enregistrée : Organisation ou personne agissant en qualité d'indépendant

Nom ou raison sociale : Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers
Acronyme : NVPI
Statut légal : vereniging
Site internet : http://www.nvpi.nl

Catégories

Catégorie: II – Représentants internes et groupements professionnels
et plus précisément : Associations professionnelles

Personne juridiquement responsable

Nom et prénom: Monsieur  Paul Solleveld
Fonction : Directeur-voorzitter

Permanent chargé des relations avec l'UE

Nom et prénom: Monsieur  Paul Solleveld
Fonction : Directeur-voorzitter

Coordonnées :

Coordonnées du siège de l'organisme : 36 Albertus Perkstraat 
1217 NT Hilversum
Pays-BAS
Numéro de téléphone : (+035) 6254411
Numéro de télécopieur: (+) 
Autres informations sur les coordonnées : NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.

NVPI bestaat uit drie aparte afdelingen: NVPI Audio, NVPI Video en NVPI Interactief. Elke afdeling kent zijn eigen bestuur. Uit deze drie besturen wordt een federatiebestuur gevormd. Dit federatiebestuur is verantwoordelijk voor het bureau van NVPI.

NVPI Audio is aangesloten bij de internationale branchegorganisatie, IFPI. NVPI Video is aangesloten bij de internationale videofederatie, IVF. NVPI Interactief is lid van de Europese organisatie ISFE.

Objectifs et missions

Les objectifs et les missions de l'organisme : NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor haar leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de enterttainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. Daarnaast levert NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.
Les intérêts de l'organisme se situent au(x) plan(s) :
 • national
 • européen

Nombre de personnes participant aux activités qui relèvent du champ d'application du registre de transparence

Nombre de personnes: 2
Informations complémentaires:

Personnes accréditées pour accéder aux bâtiments du Parlement européen

Prénom Nom Date de début Date de fin
Paul Reinier Cornelis SOLLEVELD 03/10/13 01/10/14

Activités

Principales initiatives liées à l'UE couvertes l'année précédente par des activités relevant du champ d'application du registre de transparence:


De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het auteurs- en naburig recht, mediawijsheid en leeftijdsclassificatie en kwesties die te maken hebben met de distributie van audiovisuele producten on line.

Domaines d'intérêt pour les alertes par courriel concernant les consultations et les feuilles de route

Les centres d'intérêts déclarés par l'organisme :
 • Affaires intérieures
 • Audiovisuel et médias
 • Consommateurs
 • Culture
 • Justice et droits fondamentaux
 • Société de l'information    

Réseaux - Networking

Informations concernant l'appartenance de l'organisme à une ou plusieurs associations/fédérations/confédérations ou, si l'organisme appartient à un réseau, même ad hoc, informations concernant ces liens.
NVPI is aangesloten bij IFPI, IVF en ISFE.

Données financières

Année de l'exercice : 01/2012 - 12/2012
Estimation des coûts liés aux activités directes de représentation d'intérêts effectuées par l'organisme auprès des institutions européennes durant cet exercice : < 50000  €
Montant et source des financements reçus des institutions de l'Union au cours de l'exercice financier n-1 de l'enregistrement
Marchés: 0 €
Subventions: 0 €
Autres informations financières ou précisions complémentaires fournies par l'organisme au regard de la transparence :

Belangenbehartiging bij de Europese instellingen vindt plaats door inzet van eigen personeel, te weten de Directeur-voorzitter en het hoofd communicatie. Zij worden daarbij indien nodig ondersteund door een interne jurist. Voorts wordt van tijd tot tijd samengewerkt met medewerkers van de internationale organisaties waar NVPI lid van is (IFPI, ISFE en IVF).

Code de conduite

En s'enregistrant, l'organisation a signé le code de conduite du registre de transparence.