Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

NVPI

Identifikační číslo v rejstříku: 35784911929-52
Datum registrace: 29.6.09 18:02:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.6.14 13:41:32
Datum poslední roční aktualizace je 11.6.14 13:41:32


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: NVPI
Zkratka: NVPI
Právní forma vereniging
Internetové stránky: http://www.nvpi.nl

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paul Solleveld
Funkce: Directeur-voorzitter

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Paul Solleveld
Funkce: Directeur-voorzitter

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Hogehilweg  6
1101 CC Amsterdam
NIZOZEMSKO
Telefon: (+020) 3116010
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse muziekmaatschappijen, uitgevers van audiovisuele content op digitale media en online en uitgevers van games en andere interactieve software.

NVPI bestaat uit drie verenigingen: NVPI Audio, NVPI Video en NVPI Interactief. Elke vereniging kent zijn eigen bestuur. Uit deze drie besturen wordt een federatiebestuur gevormd. Dit federatiebestuur is verantwoordelijk voor het bureau van NVPI.

NVPI Audio is aangesloten bij de internationale branchegorganisatie, IFPI. NVPI Video is aangesloten bij de internationale videofederatie, IVF. NVPI Interactief is lid van de Europese organisatie ISFE.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor haar leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. Daarnaast levert NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het auteurs- en naburig recht, mediawijsheid en leeftijdsclassificatie en kwesties die te maken hebben met de distributie van audiovisuele producten on line.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
NVPI is aangesloten bij IFPI, IVF en ISFE.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Belangenbehartiging bij de Europese instellingen vindt plaats door inzet van eigen personeel, te weten de Directeur-voorzitter. Hij wordt daarbij indien nodig ondersteund door een interne jurist. Voorts wordt van tijd tot tijd samengewerkt met medewerkers van de internationale organisaties waar NVPI lid van is (IFPI, ISFE en IVF).

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.