Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

NVPI

Identifikační číslo v rejstříku: 35784911929-52
Datum registrace: 29/06/2009 18:02:06

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:43:00
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:43:00
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

NVPI

NVPI

vereniging

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Hogehilweg, 6
1101 CC Amsterdam
NIZOZEMSKO

(+020) 3116010

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paul Solleveld

Directeur

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Paul Solleveld

Directeur

    Cíle a úkoly

NVPI stelt zich ten doel een zo vruchtbaar mogelijk businessklimaat voor haar leden te scheppen. Om dat te bereiken vertegenwoordigt NVPI de entertainmentbranche bij overheid, pers, politiek en in relevante overlegstructuren. Daarnaast levert NVPI een aantal diensten uitsluitend of tegen korting aan haar leden.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

auteursrecht, auteurscontractenrecht, handhaving en piraterijbestrijding, digitale agenda en topsectorenbeleid, mededinging, BTW, value gap


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn het auteurs- en naburig recht, mediawijsheid en leeftijdsclassificatie en kwesties die te maken hebben met de distributie van audiovisuele producten on line.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paul Reinier Cornelis SOLLEVELD 18/11/2014 14/11/2015

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Informační společnost
  • Kultura
  • Ochrana spotřebitele
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnitřní věci

    Členství a příslušnost

http://www.nvpi.nl/leden

NVPI is aangesloten bij IFPI, IVF en ISFE.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Belangenbehartiging bij de Europese instellingen vindt plaats door inzet van eigen personeel, te weten de directeur. Hij wordt daarbij indien nodig ondersteund door een interne jurist. Voorts wordt van tijd tot tijd samengewerkt met medewerkers van de internationale organisaties waar NVPI lid van is (IFPI, ISFE en IVF).

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.