Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Orkla ASA

Tunnusnumber registris: 35774546986-08
Registreerimise kuupäev: 21/10/2011 10:13:15

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/04/2015 11:06:04
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/04/2015 11:06:04
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 07/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Orkla ASA

Orkla

Private Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Nedre Skøyen vei, 26
Postkast: 423 Skoyen
0213 Oslo
NORRA

(+47)22544000

    Juriidiliselt vastutav isik

Håkon Mageli

Director Corporate Affairs

    ELi asjade eest vastutav isik

Nils Kristian Nersten

Manager Trade Policy & Government Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

Orkla is a leading developer, marketer and supplier of strong proprietary brands and concepts.

The Nordic and Baltic region is Orkla's domestic market, besides which the business area has established strong market positions in other European countries and India. At the end of 2014, Orkla employed a workforce equivalent to 13,000 man-years and has 96 production facilities in 18 countries.

The business area bases its strategy and organisation on a multi-local model, where responsibility for value creation and decision-making lies at the local level with the individual companies.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

EU-trade related issues - EEA, TTIP
CAP
Food legislation


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Trade Policy - New Trade Agreements / -negotiations
Agricultural Policy

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

NHO - Federation of Norwegian Food and Drink Industries
LI - Swedish Food and Drink Federation
Danish Food and Drink Federation
ETL - Finnish Food and Drink Industries' Federation
ETL - Estonian Food and Drink Industries' Federation

ESA - European Snacks Association
CIUS - European Sugar Users

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Orkla Code of Conduct