Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Orkla ASA

Идентификационен номер в Регистъра: 35774546986-08
Дата на регистрация: 11-10-21 10:13:15

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-10-8 8:15:50
Последната годишна актуализация е извършена на 14-10-8 8:15:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Orkla ASA
Инициали: Orkla
Правен статут: Private Limited Company
Уебсайт: http://www.orkla.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Håkon Mageli
Длъжност: Director Corporate Affairs

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Nils Kristian Nersten
Длъжност: Manager Trade Policy & Government Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Nedre Skøyen vei  26
Пощенска кутия: 423 Skoyen
0213 Oslo
НОРВЕГИЯ
Телефонен номер: (+47) 22544000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Adress Brussels Office: Orkla Brands, Rue Archiméde 17, BE-1000 Brussels

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Orkla is a leading developer, marketer and supplier of strong proprietary brands and concepts.

The Nordic region is Orkla's domestic market, besides which the business area has established strong market positions in parts of Central and Eastern Europe, Russia and India. At the end of 2013, Orkla employed a workforce equivalent to 17,000 man-years and has 97 production facilities in 17 countries.

The business area bases its strategy and organisation on a multi-local model, where responsibility for value creation and decision-making lies at the local level with the individual companies.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Trade Policy - New Trade Agreements / -negotiations
Agricultural Policy

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Рибарство и аквакултури
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 250000  € и < 300000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Orkla Code of Conduct