Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Orkla ASA

Идентификационен номер в Регистъра: 35774546986-08
Дата на регистрация: 21/10/2011 10:13:15

Информацията за този субект е била последно изменена на: 07/04/2015 11:06:04
Последната годишна актуализация е извършена на: 07/04/2015 11:06:04
Следваща актуализация най-късно до: 07/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Orkla ASA

Orkla

Private Limited Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Nedre Skøyen vei, 26
Пощенска кутия: 423 Skoyen
0213 Oslo
НОРВЕГИЯ

(+47)22544000

    Правно отговорно лице

Господин  Håkon Mageli

Director Corporate Affairs

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Nils Kristian Nersten

Manager Trade Policy & Government Affairs

    Цели и задачи

Orkla is a leading developer, marketer and supplier of strong proprietary brands and concepts.

The Nordic and Baltic region is Orkla's domestic market, besides which the business area has established strong market positions in other European countries and India. At the end of 2014, Orkla employed a workforce equivalent to 13,000 man-years and has 96 production facilities in 18 countries.

The business area bases its strategy and organisation on a multi-local model, where responsibility for value creation and decision-making lies at the local level with the individual companies.

световно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU-trade related issues - EEA, TTIP
CAP
Food legislation


 

Не

Не

Не

Не

Не

Trade Policy - New Trade Agreements / -negotiations
Agricultural Policy

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Митници
 • Обществено здраве
 • Потребители
 • Предприятия
 • Разширяване
 • Рибарство и аквакултури
 • Търговия

    Членство

NHO - Federation of Norwegian Food and Drink Industries
LI - Swedish Food and Drink Federation
Danish Food and Drink Federation
ETL - Finnish Food and Drink Industries' Federation
ETL - Estonian Food and Drink Industries' Federation

ESA - European Snacks Association
CIUS - European Sugar Users

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
Orkla Code of Conduct