Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

IKA

Inschrijvingsnummer in het register 35752786566-81
Inschrijvingsdatum: 5-9-11 13:38:57

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-8-14 8:10:11
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-8-14 8:10:11


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: IKA
Acroniem:
Rechtsvorm: Association af public purchasers
Website: http://www.ika.dk

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Jane Svanborg Pedersen
Functie: Purchase and procurement consultant

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Ib Thyge Christensen
Functie: Purchase and procurement consultant

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Haslegårdsvej 8-12  61606069
8210 Aarhus V
DENEMARKEN
Telefoon: (+45) 61606069
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Haslegårdsvej 8-12

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: IKA's mission is to give visibility to the terms of the procurement and provide opportunities for close cooperation between public purchasers, businesses, trade associations and other relevant stakeholders.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 9
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Public pucurement

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 620
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DENEMARKEN

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 511.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 371.000
- EU:
- Aanbestedingen: 345.000
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 26.000
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 140.000
- giften: 0
- contributies van de leden: 140.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.