Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

City Government of Butuan

Identitātes numurs Reģistrā: 35741034984-02
Reģistrācijas datums: 11.14.1 07:02:58

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.22.12 12:33:07
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.22.12 12:33:07


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: City Government of Butuan
Akronīms: CGB
Juridiskais statuss: public corporation duly organized and existing by virtue of Republic Act 523
Tīmekļa vietne: http://butuan.gov.ph

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Ferdinand Amante
Amats City Mayor

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Antenedo Milloren
Amats Deaprtment Head - City Planning and Development Office

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: J.Satorre Street Barangay Doongan, Butuan City 0691770781
Pastkastīte: none
Butuan City 8600
FILIPĪNAS
Tālruņa numurs: (+63085) 3423074
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The CGB, like other local governments of the country, serves as the contact point between the national government and the population through the barangays (barrios). Its guiding principles in providing basic services is nowbased on the its vision with forestry-based economy and as model of highest per capita income in Mindanao by 2020. The preparation of the Executive-Legislative Agenda (ELA) via a multi-sectoral consultation facilitated by the provincial and city offices of the Department of Interior and Local Government and the CGB through the Office of the City Planning and Development Coordinator captured the Performance & Capacity Development as the main agenda of these ELA. The ELA is a term-based planning document recon with the 3-year period of the City Mayor. Henceforth, all programs, projects and activities are always referred to the ELA. Early next year 2014 the ELA will be updated.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


sustainable urban development cum climate change adaptation

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 2 053
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
The CGB belongs to the League of Cities of the Philippines (LCP) with the city mayors representing their respective government units. The League of Municipal Mayors of the Philippines (LMMP) shall not be construed to be the same with the LCP.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 12/2011
Kopējais budžets: 0
tostarp publiskais finansējums:
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

None

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.