Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Western Union Company

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35525111082-17
Data Reġistrazzjoni: 06/02/2009 12:43:44

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/01/2014 09:36:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/01/2014 09:36:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Western Union Company
Akronimu: WU
Statut legali: Incorporated in the State of Delaware, USA
Websajt: http://www.westernunion.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  John Dye
Kariga: General Counsel

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Wolfgang MASCHEK
Kariga: Senior Counsel and Vice-President - Regulatory Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 12500 East Belford Avenue 
Englewood, Colorado 80112
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+1) 7203321000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Western Union Company (NYSE: WU) is a leader in global payment services. Together with its Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil and Western Union Business Solutions branded payment services, Western Union provides consumers and businesses with fast, reliable and convenient ways to send and receive money around the world, to send payments and to purchase money orders. As of September 30, 2012, the Western Union, Vigo and Orlandi Valuta branded services were offered through a combined network of approximately 510,000 agent locations in 200 countries and territories. In 2011, The Western Union Company completed 226 million consumer-to-consumer transactions worldwide, moving $81 billion of principal between consumers, and 425 million business payments. For more information, visit www.westernunion.com.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Western Union is interested in all relevant financial services regulatory developments related to its current and desired future EU payments products and -services portfolio.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Kompetizzjoni
 • Suq Intern
 • Tkabbir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Western Union is a member of the European Parliament Financial Services Forum (EPFSF), the European Payment Institutions Federation (EPIF), EUROFI and the EU-Asian Financial Services Roundtable (EAFSR).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 01/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 200000  € et < 250000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.