Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

G4S plc

Identifikačné číslo v Registri: 3548986723-43
Dátum registrácie: 04/12/2008 14:29:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/10/2015 13:59:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/10/2015 12:27:56
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/10/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

G4S plc

G4S

Public limited company, registered in UK

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Manor Royal, The Manor
RH10 9UN Crawley, West Sussex
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44)1293554400

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Ashley Almanza

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Hudson Roe

Government Relations Executive

    Ciele a poslanie

We seek to understand future EU initiatives and policies and to represent G4S' views to policymakers and legislators in the Commission, Council and Parliament if required on a wide range of issues affecting the company and our employees.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Home affairs, the EU's Internal and External Security

None planned


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Transport and critical infrastructure security; employment law

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

COESS, the Confederation of European Security Services
ESTA, the European Secure Transit Association
EOS, the European Organisation for Security
ASSA-I, European Aviation Security Organisation
CBI, Confederation of British Industry

    Finančné údaje

04/2014  -  04/2015

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

These costs represent fees to our EU advisers and travel and subsistence costs for our staff travelling to Brussels, and costs for our monitoring service.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.