Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

G4S plc

Identifikačné číslo v Registri: 3548986723-43
Dátum registrácie: 4.12.2008 14:29:19

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.11.2014 11:48:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.11.2014 11:48:33


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: G4S plc
Skratka: G4S
Právna forma: Public limited company, registered in UK
Internetová stránka: http://www.g4s.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Ashley Almanza
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Hudson Roe
Funkcia: Government Relations Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Manor Royal  The Manor
RH10 9UN Crawley, West Sussex
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 1293554400
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: EU Affairs contact:

Hudson Roe
G4S Government Relations

T - 020 7963 3128
M - 07725 588986
E - hudson.roe@uk.g4s.com


G4S, Southside, Victoria Street, London, SW1E 6QT

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: We seek to understand future EU initiatives and policies and to represent G4S' views to policymakers and legislators in the Commission, Council and Parliament if required on a wide range of issues affecting the company and our employees.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Transport and critical infrastructure security; employment law

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
COESS, the Confederation of European Security Services
ESTA, the European Secure Transit Association
EOS, the European Organisation for Security
ASSA-I, European Aviation Security Organisation
CBI, Confederation of British Industry

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 04/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

These costs represent fees to our EU advisers and travel and subsistence costs for our staff travelling to Brussels, and costs for our monitoring service.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.