Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

G4S plc

Numărul de identificare din Registru: 3548986723-43
Data înscrierii: 04.12.2008 14:29:19

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.11.2013 15:19:23
Data ultimei actualizări anuale: 21.11.2013 15:19:23


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: G4S plc
Acronim: G4S
Statut juridic: Public limited company, registered in UK
Site internet: http://www.g4s.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Ashley Almanza
Funcţie: Chief Executive

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Tijs Broeke
Funcţie: Group Head of Government Relations

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Manor Royal  The Manor
RH10 9UN Crawley, West Sussex
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 1293554400
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: EU Affairs contact:

Tijs Broeke
Group Head of Government Relations
tijs.broeke@g4s.com

Postal address as above

Mobile number +44 (0)7725577844

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: We seek to understand future EU initiatives and policies and to represent G4S' views to policymakers and legislators in the Commission, Council and Parliament if required on a wide range of issues affecting the company and our employees.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Transport and critical infrastructure security; employment law

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Politică externă şi de securitate comună

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
COESS, the Confederation of European Security Services
ESTA, the European Secure Transit Association
EOS, the European Organisation for Security
ASSA-I, European Aviation Security Organisation
CBI, Confederation of British Industry

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 04/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

These costs represent fees to our EU advisers and travel and subsistence costs for our staff travelling to Brussels, and costs for our monitoring service.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.