Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

G4S plc

Tunnusnumber registris: 3548986723-43
Registreerimise kuupäev: 04/12/2008 14:29:19

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 16:27:09
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 16:27:09
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

G4S plc

G4S

Public limited company, registered in UK

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Manor Royal, The Manor
RH10 9UN Crawley, West Sussex
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1293554400

    Juriidiliselt vastutav isik

Ashley Almanza

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Hudson Roe

Government Relations Executive

    Eesmärgid ja ülesanded

We seek to understand future EU initiatives and policies and to represent G4S' views to policymakers and legislators in the Commission, Council and Parliament if required on a wide range of issues affecting the company and our employees.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

N/A


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Transport and critical infrastructure security; employment law

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

COESS, the Confederation of European Security Services
ESTA, the European Secure Transit Association
EOS, the European Organisation for Security
ASSA-I, European Aviation Security Organisation
CBI, Confederation of British Industry

    Finantsandmed

04/2014  -  04/2015

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

These costs represent fees to our EU advisers and travel and subsistence costs for our staff travelling to Brussels, and costs for our monitoring service.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.