Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

G4S plc

Tunnusnumber registris: 3548986723-43
Registreerimise kuupäev: 4.12.08 14:29:19

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.11.13 15:19:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.11.13 15:19:23


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: G4S plc
Akronüüm: G4S
Õiguslik vorm: Public limited company, registered in UK
Veebisait: http://www.g4s.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ashley Almanza
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tijs Broeke
Ametikoht: Group Head of Government Relations

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: The Manor Manor Royal 
RH10 9UN Crawley, West Sussex
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1293554400
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: EU Affairs contact:

Tijs Broeke
Group Head of Government Relations
tijs.broeke@g4s.com

Postal address as above

Mobile number +44 (0)7725577844

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We seek to understand future EU initiatives and policies and to represent G4S' views to policymakers and legislators in the Commission, Council and Parliament if required on a wide range of issues affecting the company and our employees.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Transport and critical infrastructure security; employment law

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Välis- ja julgeolekupoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
COESS, the Confederation of European Security Services
ESTA, the European Secure Transit Association
EOS, the European Organisation for Security
ASSA-I, European Aviation Security Organisation
CBI, Confederation of British Industry

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

These costs represent fees to our EU advisers and travel and subsistence costs for our staff travelling to Brussels, and costs for our monitoring service.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.