Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA

Tunnistenumero rekisterissä: 35467643719-92
Rekisteröintipäivä: 9.6.2010 15:19:42

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.6.2014 11:10:36
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.6.2014 11:10:36


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA
Lyhenne: ESL EA
Organisaation oikeudellinen muoto: Société Anonyme
Internet-osoite: http://www.eslnetwork.com/europeanaffairs/

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Henri THOME
Tehtävä organisaatiossa: Administrateur délégué

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Henri Thomé
Tehtävä organisaatiossa: Administrateur délégué

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: rue d'Idalie  11-13
1050 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 736 58 00
Faksinumero: (+32) 2 738 71 20
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA gathers competences in areas where the European Institutions have a strong power. It masters the EU decision making in the ordinary and special procedures and comitology and serves its client in the drafting, adoption and implemention of legislation, based on proven methodologies. Services provided to clients include analysis and preparation work, assistance, monitoring, business intelligence, strategy definition, networking, representation, alliance building, communication, and strategy and lobbying action plans.

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA rassemble des compétences dans les domaines ou l’Union européenne exerce une compétence forte. Sa maitrise des processus de décision, procédure spéciale et ordinaire ou comitologie, sert ses clients dans les phases d’élaboration, d’adoption et d’exécution des législations. Les services offerts, basés sur des méthodologies éprouvées, comprennent: travaux d’analyse et de préparation, assistance, veille,intelligence économique, mise en réseau, représentation, formation d’alliance, communication, et l'élaboration de stratégie déclinée en plan d’actions opérationnel.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Audrey Bartouel 4.9.2014 2.9.2015
Mikaela Edith NILSSON 9.8.2014 7.8.2015
Emmanuelle Huck 9.8.2014 7.8.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The current declaration covers all activities carried out with the objective of directly or indirectly influencing the policy formulation or implementation and decision-making processes of the European institutions,irrespective of the communication channel or medium used, "platforms", fora, campaigns and grassroots initiatives. These activities may include,inter alia, contacting Members, officials or other staff of the EU institutions, preparing,circulating and communicating letters,information material or argumentation and position papers, organising events, meetings or promotional activities and social events
or conferences to which invitations have been sent to individual staff or Members of European institutions. Voluntary contributions and participation in formal consultations on legislative or regulatory proposals and other open consultations are also included.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
CDPF: Cercle des Délégués Permanent Français
SEAP: Society of European Affairs Professionals

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
1 800 000 €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • AGN INTERNATIONAL EUROPE
 • BOUYGUES
 • DSM NUTRITIONAL PRODUCTS
 • ENEL
 • EPIA
 • ECPA
 • EUROPIA
 • EUTELSAT
 • FCA-CEFIC
 • FFSA
 • GROUPAMA
 • LAFARGE
 • LTC
 • PHYTONE
 • RECUPYL
 • SENSIENT
 • SES
 • TARKETT
 • THERMOFISHER SCIENTIFIC


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • SUEZ ENVIRONNEMENT
 • TOTAL


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 100000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 150000 €.
 • ETI
 • SITA INC

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP