Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA

Tunnistenumero rekisterissä: 35467643719-92
Rekisteröintipäivä: 09/06/2010 15:19:42

Tietoja päivitetty viimeksi: 27/02/2015 08:53:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 27/02/2015 08:53:00
Päivitettävä viimeistään: 27/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA

ESL EA

Société Anonyme

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Konsulttitoimistot

    Yhteystiedot

rue d'Idalie, 11-13
1050 Bruxelles
BELGIA

(+32) 2 736 58 00

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Henri THOME

Administrateur délégué

    EU-suhteista vastaava henkilö

Henri Thomé

Administrateur délégué

    Tavoitteet ja tehtävät

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA gathers competences in areas where the European Institutions have a strong power. It masters the EU decision making in the ordinary and special procedures and comitology and serves its client in the drafting, adoption and implemention of legislation, based on proven methodologies. Services provided to clients include analysis and preparation work, assistance, monitoring, business intelligence, strategy definition, networking, representation, alliance building, communication, and strategy and lobbying action plans.

ESL & NETWORK EUROPEAN AFFAIRS SA rassemble des compétences dans les domaines ou l’Union européenne exerce une compétence forte. Sa maitrise des processus de décision, procédure spéciale et ordinaire ou comitologie, sert ses clients dans les phases d’élaboration, d’adoption et d’exécution des législations. Les services offerts, basés sur des méthodologies éprouvées, comprennent: travaux d’analyse et de préparation, assistance, veille,intelligence économique, mise en réseau, représentation, formation d’alliance, communication, et l'élaboration de stratégie déclinée en plan d’actions opérationnel.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

PNR, Stratégie du Danube


 

En

En

En

En

En

The current declaration covers all activities carried out with the objective of directly or indirectly influencing the policy formulation or implementation and decision-making processes of the European institutions,irrespective of the communication channel or medium used, "platforms", fora, campaigns and grassroots initiatives. These activities may include,inter alia, contacting Members, officials or other staff of the EU institutions, preparing,circulating and communicating letters,information material or argumentation and position papers, organising events, meetings or promotional activities and social events
or conferences to which invitations have been sent to individual staff or Members of European institutions. Voluntary contributions and participation in formal consultations on legislative or regulatory proposals and other open consultations are also included.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

75%: 5   50%: 2   25%: 1

8

5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Emmanuelle HUCK 20/08/2015 18/08/2016
Mikaela Edith NILSSON 20/08/2015 21/08/2016
Natasha Helen SLATER 17/04/2015 15/04/2016

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

CDPF: Cercle des Délégués Permanent Français
SEAP: Society of European Affairs Professionals

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € - < 49 999 €

>= 500 000 € - < 999 999 €

 • TOTAL
 • SITA INC

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP