Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Fullilove Consulting Group

Id-nummer i registret: 35455841111-88
Registreringsdag: 2009-02-10 15:15:45

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-25 11:04:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-25 11:04:45


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Fullilove Consulting Group
Förkortning: TFCG
Associationsform (rättslig ställning): Belgian SPRL
Webbplats: http://www.fulliloveconsulting.com

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Morag Fullilove
Befattning: Principal

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Morag Fullilove
Befattning: principal

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rond Point Schuman  6
Box: 5
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2 234 7754
Fax: (+32) 2 234 7911
Andra adressuppgifter: US Address:

4529 N Hermitage Ave
Chicago, IL 60640
Phone: 1 312 953 1118

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Fullilove Consulting Group provides information and advocacy services to North American based insurance interests. We cover both European and international developments in financial services, insurance and accounting.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Morag Elaine FULLILOVE 2014-01-14 2015-01-11

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Insurance, Solvency II, Reinsurance, Accounting Standards, Financial Conglomerates, Equivalence, Intermediaries, Environment

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
American Society of Association Executives
Association Forum of Chicago
European Society of Association Executives
Society of European Affairs Professionals (SEAP)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Reinsurance Association of America
 • ACORD
 • Association of Bermuda Insurers and Reinsurers
 • CNA
 • Travelers Insurance Companies
 • Property Casualty Insurers Association of America

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

I have listed to portion of client fees attributable to EU work. I also represent several of these clients with the International Association of Insurance Supervisors, the National Association of Insurance Commissioners, and the International Accounting Standards Board.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
SEAP