Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Fullilove Consulting Group

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35455841111-88
Data Reġistrazzjoni: 10/02/2009 15:15:45

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/01/2014 11:04:45
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/01/2014 11:04:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Fullilove Consulting Group
Akronimu: TFCG
Statut legali: Belgian SPRL
Websajt: http://www.fulliloveconsulting.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Morag Fullilove
Kariga: Principal

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Morag Fullilove
Kariga: principal

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6 Rond Point Schuman 
Kaxxa Postali: 5
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 234 7754
Numru tal-faks: (+32) 2 234 7911
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: US Address:

4529 N Hermitage Ave
Chicago, IL 60640
Phone: 1 312 953 1118

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Fullilove Consulting Group provides information and advocacy services to North American based insurance interests. We cover both European and international developments in financial services, insurance and accounting.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Morag Elaine FULLILOVE 13/01/2015 11/01/2016

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Insurance, Solvency II, Reinsurance, Accounting Standards, Financial Conglomerates, Equivalence, Intermediaries, Environment

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
American Society of Association Executives
Association Forum of Chicago
European Society of Association Executives
Society of European Affairs Professionals (SEAP)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Reinsurance Association of America
 • ACORD
 • Association of Bermuda Insurers and Reinsurers
 • CNA
 • Travelers Insurance Companies
 • Property Casualty Insurers Association of America

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

I have listed to portion of client fees attributable to EU work. I also represent several of these clients with the International Association of Insurance Supervisors, the National Association of Insurance Commissioners, and the International Accounting Standards Board.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
SEAP