Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Ecofys Netherlands B.V.

Identifikacijska številka v Registru: 35373645548-24
Datum registracije: 28.3.11 16:04:19

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.3.14 14:30:25
Datum zadnje letne spremembe: 7.3.14 14:19:25


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Ecofys Netherlands B.V.
Kratica: Ecofys
Pravni status: Private Limited Liability Company
Spletna stran: http://ecofys.com/

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Manon Janssen
Položaj: Managing Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Ria Oonk
Položaj: Client Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Kanaalweg 15-G  30161191
Poštni predal: 8408
3503 RK Utrecht
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 306623300
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Ecofys Belgium
Address Science14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Brussels
Belgium
T: +32 (0)25 881 267
E: info@ecofys.com

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Ecofys has a clear mission: a sustainable energy supply for everyone. This is the goal that everyone in our company believes in and strives for. In a company that is a leader in renewable energy and energy efficiency, knowledge and innovation are key factors in turning the ideas of today into the viable realities of tomorrow.

Established in 1984, Ecofys specialises in energy saving and renewable energy solutions. We offer research and consultancy services as well as product development.

Over the years Ecofys has conducted extensive research and completed projects for many energy companies, housing corporations, building companies, international and local authorities, and energy consumers around the world. With more than 250 employees, we're one of the largest consultancy firms in sustainable energy and climate policy.

Ecofys offers a wide range of high quality services, based on our extensive knowledge of renewable energy and energy saving solutions. Areas of expertise include solar energy, wind energy, biomass, hydrogen technology, energy supply and climate policies. Our experts are organised around different markets. Technical, financial, legal and planning disciplines are combined to develop balanced and cost-effective solutions.

Ecofys is always at the forefront of climate and energy market developments.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 18
Dodatne informacije: Regional manager located in our Brussels office:
Mr. Edgar van de Brug

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Support policy analysis and development for various DGs (Transport, Energy etc.)

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
>= 100000  € in < 150000  €

Stranke s prometom, ki je večji ali enak 6750000 € ter manjši od 7000000 €.
 • Various DG's

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 911.000 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.