Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Ecofys Netherlands B.V.

Tunnusnumber registris: 35373645548-24
Registreerimise kuupäev: 28.03.11 16:04:19

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.03.14 14:30:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.03.14 14:19:25


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Ecofys Netherlands B.V.
Akronüüm: Ecofys
Õiguslik vorm: Private Limited Liability Company
Veebisait: http://ecofys.com/

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Manon Janssen
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Ria Oonk
Ametikoht: Client Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 30161191 Kanaalweg 15-G 
Postkast: 8408
3503 RK Utrecht
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 306623300
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Ecofys Belgium
Address Science14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Brussels
Belgium
T: +32 (0)25 881 267
E: info@ecofys.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Ecofys has a clear mission: a sustainable energy supply for everyone. This is the goal that everyone in our company believes in and strives for. In a company that is a leader in renewable energy and energy efficiency, knowledge and innovation are key factors in turning the ideas of today into the viable realities of tomorrow.

Established in 1984, Ecofys specialises in energy saving and renewable energy solutions. We offer research and consultancy services as well as product development.

Over the years Ecofys has conducted extensive research and completed projects for many energy companies, housing corporations, building companies, international and local authorities, and energy consumers around the world. With more than 250 employees, we're one of the largest consultancy firms in sustainable energy and climate policy.

Ecofys offers a wide range of high quality services, based on our extensive knowledge of renewable energy and energy saving solutions. Areas of expertise include solar energy, wind energy, biomass, hydrogen technology, energy supply and climate policies. Our experts are organised around different markets. Technical, financial, legal and planning disciplines are combined to develop balanced and cost-effective solutions.

Ecofys is always at the forefront of climate and energy market developments.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 18
Lisateave: Regional manager located in our Brussels office:
Mr. Edgar van de Brug

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Support policy analysis and development for various DGs (Transport, Energy etc.)

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 100000  € ja < 150000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 6750000 € või suurem, kuid väiksem kui 7000000 €.
 • Various DG's

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 911 000 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.