Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Ecofys Netherlands B.V.

Tunnusnumber registris: 35373645548-24
Registreerimise kuupäev: 28/03/2011 16:04:19

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/07/2015 14:19:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/03/2015 12:47:19
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Ecofys Netherlands B.V.

Ecofys

Private Limited Liability Company

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Kanaalweg 15-G, 30161191
Postkast: 8408
3503 RK Utrecht
MADALMAAD

(+31) 306623300

23, Rue de la Science
Pericles Building
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 471605086

    Juriidiliselt vastutav isik

Manon Janssen

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Ria Oonk

Client Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Ecofys has a clear mission: a sustainable energy supply for everyone. This is the goal that everyone in our company believes in and strives for. In a company that is a leader in renewable energy and energy efficiency, knowledge and innovation are key factors in turning the ideas of today into the viable realities of tomorrow.

Established in 1984, Ecofys specialises in energy saving and renewable energy solutions. We offer research and consultancy services as well as product development.

Over the years Ecofys has conducted extensive research and completed projects for many energy companies, housing corporations, building companies, international and local authorities, and energy consumers around the world. With more than 250 employees, we're one of the largest consultancy firms in sustainable energy and climate policy.

Ecofys offers a wide range of high quality services, based on our extensive knowledge of renewable energy and energy saving solutions. Areas of expertise include solar energy, wind energy, biomass, hydrogen technology, energy supply and climate policies. Our experts are organised around different markets. Technical, financial, legal and planning disciplines are combined to develop balanced and cost-effective solutions.

Ecofys is always at the forefront of climate and energy market developments.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy policy, climate policy, industry policy, research and innovation, transport and development coöperation.

Energy, climate and industry policy.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   50%: 1   25%: 28

30

8,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 2 000 000 € ja < 2 249 999 €

5 075 000 €

 • European Commission DG Environment
 • European Commission DG Energy
 • European Commission other

6 826 228 €

DG Climate Action, DG Energy, DG Environment, DG Transport

0 €

*

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.